BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rot-Buga Ewa
Tytuł
Dysonans między doświadczeniem a opisem - problemy języka specjalistycznego w nauczaniu jazdy konnej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 243-260, rys. ,bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Terminologia specjalistyczna, Nauczanie
Terminology, Teaching
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane problemy związane z tradycyjną terminologią specjalistyczną stosowaną w nauczaniu jazdy konnej w zestawieniu ze specjalistycznym językiem nauczania opracowanym przez Mary Wanless. Specjalistka ta na podstawie wieloletnich interdyscyplinarnych badań (wiedza hipologiczna, teoria uczenia się, NLP, metoda Alexandra, metoda Feldenkreisa, językoznawstwo kognitywne i in.) stworzyła system RWYM. W świetle jej badań tradycyjny system komunikowania jeźdźcowi informacji objawia nieprzydatność ze względu na rozdźwięk pomiędzy opisem (wiedza deklaratywna) a doświadczaniem ciała i ruchu (wiedza proceduralna). Język tradycyjny ujeżdżenia obfituje w sformułowania, które są zrozumiałe dla nielicznych "wtajemniczonych", co z uwagi na wieloznaczność terminów utrudnia lub-uniemożliwia proces uczenia się. Metodyka nauczania czynności manualnych wymaga od trenera przekazywania wiedzy know-how, nie zaś tylko wiedzy deklaratywnej, co wynika ze sposobu, w jaki mózg człowieka przyswaja wiedzę (zgodnie z teorią Guya Claxtona - relacja między wordscape i brainscape). Praktyka pokazuje, że system uczenia według metodyki RWYM jest bardzo skuteczny i umożliwia sklonowanie umiejętności jeźdźców wybitnych. W tym kontekście przedefiniowania domaga się język i metodyka uczenia nie tylko jazdy konnej, lecz także innych sportów, a nawet innych, nie tylko manualnych umiejętności(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams L.: Learning a New Skill is Easier Said Than Done. http://www.gordontraining.com/ free-workplace-articles/leaming-a-new-skill-is-easier-said-than-done/ (dostęp: 10.08.2015)
 2. Belasik P.: Ujeżdżenie na XXI wiek. Tłum. A., J. Stępkowscy. Świadome Jeździectwo, Warszawa 2014
 3. Black M.: Models and Metaphors. Cornell Unversity Press, Ithaca-New York 1962
 4. Claxton G.: Hare Brain, Tortoise Mind: How Intelligence Increases When You Think Less. Harper, New York 2000
 5. Cranz G.: The Chair. Rethinking Culture, Body, and Design. W. W. Norton & Company, New York-London 1998
 6. Haack S.: "Dry Truth and Real Knowledge". Epistemologies of Metaphor and Metaphors of Epistemo/ogy. W: Aspects of Metaphor. Red. J. Hintikka. Kluwer, Dor- drecht -Boston London 1994
 7. Hesse M.: Models and Analogies in Science. University ofNotre Dame Press, Indiana 1966
 8. Lakoff G., Johnson M.: Metafory w naszym życiu. Tłum. T.P. Krzeszowski. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988
 9. Lipiński K.: Vadetnecum tłumacza. Wydawnictwo "Idea", Kraków 2000
 10. Markowski A.: Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 11. Müseler W.: Nauka jazdy konnej. Tłum. J. Grabowski, A. Jaroszewski. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1998
 12. Sapir E.: Kultura, język, osobowość. Tłum. B. StanOsz, R. Zimand. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978
 13. Szulc A.: Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984
 14. Pieńkos J.: Podstawy przekładoznawstwa. Zakamycze, Kraków 2003
 15. Schusdziarra H., Schusdziarra V.: Gimnazjum jeździeckie. Zakład Treningowy Koni, Zbrosławice 1984
 16. Wanless M.: Ride with Your Mind. Świadoma jazda konna w praktyce. Analiza przypadków. Tłum. A. Stępkowska. Świadome Jeździectwo, Warszawa 2015
 17. Wanless M.: Ride with Your Mind. Świadoma jazda konna. Innowacyjne strategie zdobywania umiejętności jeździeckich. Tłum. A. Stępkowska. Świadome Jeździectwo, Warszawa 2012
 18. Whorf B.L.: Język, myśl i rzeczywistość. Tłum. T. Holówka. Wydawnictwo KR, Warszawa 2002
 19. Zeidler P.: Wiedzotwórcza funkcja metafor w nauce a koncepcja metafory eksplikatywnej Jerzego Kmity. "Filo-Sofija" 2011
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu