BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyplik Piotr (Politechnika Poznańska), Odważny Filip (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Świadomość pracownicza wdrożenia narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Worker's Knowledge of Lean Management's Tools Implementation in Production Company
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 1, s. 43-47, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Człowiek w przedsiębiorstwie, Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die), Metoda 5S, Technika Kanban, Świadomość pracowników
Lean management, Enterprise management, Human in enterprises, SMED method, 5S method, Kanban technique, Employee awareness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Świadomość pracowników dotycząca wprowadzanych zmian w przedsiębiorstwie, może i często jest czynnikiem determinujących sukces takiego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa produkcyjne dostosowując swoje procesy produkcyjne do zmiennych warunków rynkowych często wdrażają wybrane narzędzie Lean Management. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe: czy świadomość pracowników jest niezbędnym elementem wdrożenia narzędzi lean management w przedsiębiorstwie. Celem pośrednim autorów była weryfikacja skuteczności metod wdrożenia narzędzi oraz wskazanie kierunku dalszego rozwoju koncepcji i budowania kultury lean w strukturze badanej organizacji. Elementami pomocnymi w odpowiedzi na to pytanie będą analiza stanu wdrożenia narzędzi Lean Management w badanym przedsiębiorstwie oraz badania ankietowe wśród pracowników dotyczące świadomości wprowadzonych zmian. W artykule dokonano również krytycznej analizy przyjętej metodologii wdrożenia Lean Management w badanym przedsiębiorstwie i propozycję jej usprawnień. (abstrakt oryginalny)

Employees' awereness of implementing changes in company may be and usually is a factor which determines success of such an undertaking. Production factories have to implement dedicated tools of lean management to adjust their production processes to changing conditions in the market. The aim of the paper is to find answer to the question if employees awereness is the key element in implementing those tools in the company. What is more, authors would like to verify the efficiency in implementing choosen tools and show possible steps of further implementation and building lean culture in the organisation. Authors used several tools to fulfill the task and find the answer to above stated question. In the paper the results of survey are provided. Based on employees answers, authors could analyse the level of awereness and commitment among company. What is more, the study on level of transformation is shown, based on personal observations of the process. Through research authors tried to check the level of understanding and commitment within workforce. Authors provided a critical analysis of choosen metodology of Lean Management's implementation and suggested several possible improvements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken, J. Christopher, M. Towill, D. (2002). Understanding, implementing and exploiting agility and leanness. International Journal of Logistics: Research and Applications, 5(1), 59-74.
 2. Bednarz, L. (2014). Implementacja metod szczupłego zarządzania w produkcji procesowej. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 3. Czerska, J. (2009). Doskonalenie Strumienia Wartości. Warszawa: Diffin.
 4. Duplaga, M. Stadnicka, D. (2009). Wdrażanie TPM w praktyce dużego przedsiębiorstwa, Technologia i automatyzacja montażu, (3), 25-32.
 5. Fargher, J.S.W. (2007). Lean Manufacturing and Remanufacturing Implementation Tools. Columbia: University of Missouri.
 6. Faron, A. (2012). Relations between Lean Management and organizational structures. Research in Logistic & Production, (1), 103-114.
 7. Jagdeep, S. Harwinder, S. (2012). Continuous improvement approach: state-of-art review and future implications. International Journal of Lean Six Sigma, 3(2), 88-111.
 8. Kisiel, P. (2016). Use of Lean Manufacturing tools in production logistics, Research in Logistic & Production, (4), 321-330.
 9. Liker, J. Meier, D. (2011). Droga Toyoty Fieldbook. Warszawa: MT Biznes.
 10. Michlowicz, E. Smolińska, K. Zwolińska, B. (2016). Use of Lean toolbox for identification of waste, Research in Logistic & Production, (3), 207-216.
 11. Mohamad, A. N. Horn, D. Ashraf, L. Nick, B. (2013). Lean readiness level within Kuwaiti manufacturing industries. International Journal of Lean Six Sigma, 4(3), 280-320.
 12. Pettersen, J. (2009). Defining lean production: some conceptual and practical issues. The TQM Journal, 21(2), 127-142.
 13. Pomietlorz, A. (2015). Istota koncepcji Lean Manufacturing. Referat wygłoszony na: Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2015. Zakopane.
 14. Shah, R. Ward, P.T. (2007). Defining and developing measures of lean production. Journal of Operations Management, 25(4), 785-805.
 15. The Productivity Press Development Team (2008). 55 dla Operatorów. 5 filarów wizualizacji miejsca pracy. Wrocław: Prodpress.
 16. Womack, J. Jones, D.T. (1996). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth for Your Corporation. New York: Simon and Schuster.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu