BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Labocha Maciej
Tytuł
Ekwiwalencja frazematyki specjalistycznej (na przykładzie tekstów umów handlowych w języku rosyjskim i polskim)
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 263-277, rys. ,bibliogr.11 poz.
Słowa kluczowe
Terminologia specjalistyczna, Terminologia handlowa
Terminology, Trade terminology
Abstrakt
W niniejszym artykule autor charakteryzuje teoretyczny i praktyczny wymiar podejmowanej tematyki oraz dokonuje analizy paralelnych tekstów umów handlowych w języku rosyjskim i polskim ze względu na ekwiwalentność zawartych w nich frazemów. Umowy handlowe scharakteryzowane zostają zarówno jako dokument prawny w praktyce handlu zagranicznego, jak i - w sensie teoretycznym - jako gatunek, forma organizacji tekstu z właściwymi jej środkami językowymi. Podjęta tematyka obejmuje także charakterystykę pojęcia frazemu oraz ekwiwalencji w tekstach prawnych i prawniczych. Część analityczna, oparta o frazemy wyekscerpowane z tekstów umów sprzedaży oraz umów dostawy w obu językach, zawiera również analizę zawartości słowników specjalistycznych pod kątem rejestrowania właściwie ustalonych par przekładowych(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chlebda B., Danecka I.: Prawo na co dzień. W: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 4. Red. W. Chlebda. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
 2. Dumkiewicz М.: Umowa dostawy. W: Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo. Red. A. Kidyba. Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 3. Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E.: Słownik polsko-rosyjski. Biznes i gospodarka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 4. Kierzkowska D.: Tłumaczenie prawnicze. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2008
 5. Kurkiewicz J.: Frazemy w Wielkim słowniku języka polskiego -zasady doboru, źródła i schemat opisu. W: Nowe studia leksykograficzne 2. Red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska. Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2008
 6. Mroczek T.: Pуccкая кoммepчecкая кoppecпoндeнция. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2002
 7. Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena. Red. J. Lukszyn, W. Zmarzer. Difin, Warszawa 2004
 8. Szczotka J.: Umowa sprzedaży. W: Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo. Red. A. Kidyba. Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 9. Wojtak М.: Genologia tekstów użytkowych. W: Polska genoiogia lingwistyczna. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 10. Zobek T.: Słownik terminologii prawniczej polsko-rosyjski. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008
 11. Bаcильeв K.П.: Cбopник дoгoвopoв. Бoлee 400 фopм. Oмeга-Jl, Мocква 2007
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu