BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostek Dawid (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wypalenie zawodowe jako przejaw patologii w organizacji
Burnout as a Sign of Pathology in the Organization
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 61-72, rys., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wypalenie zawodowe, Patologia organizacji
Professional burnout, Organisation pathology
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21, M 54,
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono syndrom wypalenia zawodowego - patologię, którą coraz częściej można napotkać we współczesnym środowisku pracy. Autor usystematyzował dostępną wiedzę na temat tego zjawiska, a także opisał je, jego przyczyny, przejawy oraz działania możliwe do podjęcia w walce z nim. W artykule wykorzystano, poza dostępną literaturą przedmiotu, wyniki własnego badania na temat zachowań patologicznych w środowisku pracy. Badanie przeprowadzono wśród 200 pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu. Badanie dotyczy wyłącznie osób z wyższym wykształceniem bądź w trakcie zdobywania wykształcenia wyższego. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the burnout-syndrome - a pathology that may be encountered more frequently in today's work environment. Author systematized the available knowledge on this phenomenon, and described them, its causes, manifestations and possible actions in the fight against it. The article uses, in addition to the available literature on the subject, the results of own research on pathological behavior at work. The survey was conducted among 200 working students of the Faculty of Economic Sciences and Management of Nicolaus Copernicus University in Toruń. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 71% młodych onkologów wypalonych zawodowo, http://www.mp.pl/komunikacja/aktualnosci/ show.html?id=107699 (stan na dzień 12.11.2014).
 2. Bańka A., (1996), Psychopatologia pracy, Wydawnictwo Gemini S.c., Poznań.
 3. Co czwarty Polak jest wypalony zawodowo, http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/328110,Coczwarty- Polak-jest-wypalony-zawodowo (stan na dzień 12.11.2014)
 4. Kahill S., (1988), Symptoms of professional burnout: A review of the empirical evidence, "Canadian Psychology", nr 3.
 5. Kieżun W., (2012), Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 6. Kozak S., 1009, Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa.
 7. Maslach Ch., (1993), Burnout: A multidimensional perspective, [w:] Schaufeli W., Maslach Ch., Marek T. (red.), Pofessional burnotut: recent development and research, Taylor&Francis, Londyn.
 8. Maslach Ch., Jackson S. E., Leiter M. P., (1996), MBI: The Maslach Burnout Inventory: Manual, Consulting Psychologists Press, Palo Alto.
 9. Maslach Ch., Leiter M. P., (2008), Early Predictors of Job Burnout and Engagement, "Journal of Applied Psychology" nr 3.
 10. Perrewé P. L., Hochwarter W. A., Rossi A. M., Wallace A., Maignan I., Castro S. L., Ralston D. A., Westman M., Vollmer G., Tang M., Wan P., Van Deusen C. A., (2002), Are work stress relationships universal? A nine-region examination of role stressors, general self-efficacy, and burnout, "Journal of International Management", vol. 8.
 11. Pines A. M., (2003), Occupational burnout: a cross-cultural Israeli Jewish-Arab perspective and its implications for career counselling, "Career Development International" vol. 8.
 12. Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i asertywności w życiu zawodowym, http://www. cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_051_11.PDF (stan na dzień 28.05.2013).
 13. Schaufeli W. B., Leiter M. P., Maslach Ch., (2009), Burnout: 35 years of research and practice, "Career Development International" nr 3.
 14. Turnipseed D. L., Turnipseed P. H., (1997), A bi-cultural analysis of the costs of caring: nursing burnout in the United States and the Philippines, "Career Development International" vol. 2.
 15. Wachowiak J., (2011), Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu