BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurdek Magdalena (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2016 r. (I OSK 3507/15) : sobota jako dzień roboczy na gruncie art. 13b ust. 1 u.d.p. : glosa (krytyczna)
Ruling of the Supreme Administrative Court of 26 April 2016 (I OSK 3507/15); critical commentary (Saturday as a business day under of Article 13b, para. 1 APR)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 7-8, s. 174-186
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania administracyjnego, Czas wolny, Czas pracy, Regulacje prawne
Code of Administrative Procedure (CAP), Leisure time, Working time, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, to należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie tej samej gałęzi prawa - prawa administracyjnego, w tym na gruncie ustawy o drogach publicznych. Stąd wykładnia przepisu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych, wobec braku legalnej definicji "dni roboczych", powinna uwzględniać ten sposób jego rozumienia, który by zapewniał bezpieczeństwo prawne, a zatem aby wykładnia tego przepisu nie prowadziła do niejednolitej wykładni takich samych pojęć. (abstrakt oryginalny)

Since Saturday should be treated on an equal footing with holidays in the meaning of Article 57 § 4 of the Administrative Procedure Code, Saturday should also be treated in the same way under the same branch of law - administrative law, including under the Act on Public Roads. Therefore, in the absence of a legal definition of "business days", the interpretation of Article 13b, para. 1 of the Act on Public Roads should take into account such a method of understanding it that would assure legal security and therefore for the interpretation of that provision not to lead to a non-uniform interpretation of the same concepts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Ringa, Glosa krytyczna do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r., LEX 2012.
  2. G.P. Kubalski, Glosa krytyczna do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r., "Samorząd Terytorialny" 2013/7-8, s. 175-181.
  3. L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 324-325.
  4. O. Gitkiewicz, W PRL-u weekendy składały się wyłącznie z niedzieli. Skąd się wzięły wolne soboty?, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20563458,w-prl-u-weekendy-skladaly-sie-wylacznie-z-niedzieli-skad-sie.html (dostęp: 2.02.2017 r.).
  5. W. Taras, Glosa aprobująca do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r., OSP 2011/12, s. 123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu