BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gądek-Hawlena Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Praktyczne aspekty realizacji społecznej odpowiedzialności w sektorze TSL na tle wybranych teorii CSR
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, 2016, s. 63-81, tab.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Transport, Spedycja, Logistyka
Corporate Social Responsibility (CSR), Transport, Freight forwarding, Logistics
Abstrakt
Treść rozdziału odnosi się do praktycznych przykładów wybranych obszarów prospołecznych i prośrodowiskowych działań w zestawieniu z opisem poglądów kluczowych przedstawicieli koncepcji CSR. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007.
 2. Rucińska D., Promocja zrównoważonego rozwoju transportu - wybrane przykłady dobrych praktyk, "Logistyka" nr 2, 2014.
 3. Garriga E., Mele D., Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, "Journal of Business Ethnic", vol. 53,2004.
 4. Dulewicz P., CSR w przedsiębiorstwach logistycznych w warunkach spowolnienia gospodarczego. W: Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 382, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015.
 5. Śliwa N., Programy ochrony środowiska w społecznej odpowiedzialności biznesu. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami, E. Piwoni-Krzeszowska, T. Małkus (red.), Mfiles.pl, Kraków 2014.
 6. Skrzypek A., CRS jako element strategii organizacji - aspekty społeczne. W: T. Borys, T. Brzozowski, S. Zaremba-Warnke (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 378, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015.
 7. Bukowska U., Zarządzanie różnorodnością pracowników w świetle społecznej działalności. W: Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu, A. Depta (red.), "Monografie Politechniki Łódzkiej", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
 8. Freeman R.E., Evan W.M., Corporate Governance; A Stakeholder Interpretation, "Journal of Behavioral Economics", vol. 19,1990.
 9. Caroll A.B., Buchholtz A.L., Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thomson Learning, South-Western College, Cincinnati 2003.
 10. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju i Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 11. Puto A., Corporate Social Responsibility - kierunek zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Problemy współczesnej praktyki zarządzania, S. Lackiewicz, M. Matejuna (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 12. Jurewicz J., Ejdys J., Korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 6/2009.
 13. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 14. Wyrwicka S., Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy, "Społeczeństwo i Ekonomia", nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.
 15. Jawahar I.M., McLaughlin G.L., Toward a Descriptive Stakeholder Theory: An Organizational Life Cycle Approach, "The Academy of Management Review", Vol. 26, No. 3, 2001.
 16. Zbierowski P., Organizacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 17. Freeman R.E., Strategic management. A Stakeholder Approach, Boston 1984.
 18. Jędralska K., Kosiń P., Zarządzanie przez controlling w sieci wartości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007.
 19. Lorenczewski R.: Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w pobudzaniu pozytywnego potencjału organizacji. W: Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, M.J. Stankiewicz (red.), Dom Organizatora, Toruń 2010.
 20. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.
 21. Kania R., Odmiany i atrybuty reakcji - przedsiębiorstwo i jego dostawcy w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw, "Gospodarka Magazynowa i Materiałowa", nr 10, 2013.
 22. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008.
 23. Ambroziak T., Pyza D., Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. O pewnym podejściu do oceny operatora usług logistycznych, Polska Akademia Nauk - Komitet Transportu, Warszawa 2007.
 24. Demirtas E.A., Ustun O., An Integrated Multiobjective Decision Making Process for Supplier Selection and Order Allocation, "Omega: The International Journal of Management Science", vol. 36,2008.
 25. Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 26. Magiera M., Monolityczna metoda wyboru dostawców i środków transportu dla łańcuchów dostaw, "Logistyka", nr 2, 2012.
 27. Romanov P., Frąś J., Ekologiczne aspekty ochrony środowiska w transporcie w kontekście sytuacji finansowej przewoźników drogowych w Polsce, "Logistyka", nr 3, 2015.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu