BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudejko Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Źródła finansowania i struktura kapitału przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce
Sources of Financing and Capital Structure of Innovative Firms in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 153-168, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Struktura kapitału, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Cykl życia, Źródła finansowania
Capital structure, Company capital structure, Enterprise innovation, Life cycles, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa, wdrażając innowacje, są zmuszone m.in. do podjęcia decyzji odnośnie sposobu ich sfinansowania. Rynek finansowy oraz sektor publiczny dostarczają w chwili obecnej szereg możliwości w tym zakresie. Poprzez uwzględnienie (lub nie) tych możliwości, przedsiębiorstwa określane jako innowacyjne, budują strukturę kapitału w sposób odmienny niż porównywalne przedsiębiorstwa nieupatrujące swojej przewagi konkurencyjnej we wdrażaniu i korzystaniu z własnej działalności rozwojowej. Polskie przedsiębiorstwa innowacyjne wpisują się w ramy wyznaczone przez literaturę przedmiotu, finansując przedsięwzięcia innowacyjne głównie z zasobów własnych. Źródłami o rosnącym znaczeniu stały się w ostatnich latach fundusze Unii Europejskiej, dostarczane w ramach różnych inicjatyw. Niemniej, otwartym pozostaje pytanie, czy obserwowane trendy rzeczywiście znajdują swoje uzasadnienie w teoretycznych ramach struktury kapitału, czy też są wynikiem ograniczeń w dostępie do dalszych, być może bardziej efektywnych źródeł finansowania.(abstrakt oryginalny)

Firms whilst implementing innovations are forced, among others, to decide on the means of financing them. Both the financial market and public sector provide a number of possibilities in this area. By employing (or not) given means of financing, innovative firms construct their capital structure differently to comparable entities that do not see their competitive advantage in development activities. Polish innovative firms fit into framework prescribed by subject literature, using primarily own resources to finance innovative undertakings. The European Union funds provided under several initiatives, have gained increasing importance in the recent years. A question remains, whether the observed trends can really be explained by theoretic framework for financial structure or they are a result of access restrictions to further and perhaps, more efficient, sources of finance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk Marzena, 2012, Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej. "Wyzwania Gospodarki Globalnej", nr 31: -29.
 2. Aghion Philippe, Stephen Bond, Alexander Klemm, i Ioana Marinescu, 2004, Technology and Financial Structure: Are Innovative Firms Different? "Journal of the European Economic Association" 2 [2-3]: 277-88.
 3. Atanassov Julian, K. Nanda Vikram, i Amid Seru, 2005, Finance and Innovation: The Case of Publicly Traded Firms. "Ross School of Business Paper", nr 970.
 4. Baker Malcolm, i Jeffrey Wurgler, 2002, Market Timing and Capital Structure. "Journal of Finance" 57 [1]: 1-32.
 5. Barnhardt Cora, i Gerald P. Dwyer, 2012, Returns to Investors in Stocks in New Industries. "Economic Inquiry" 50 [4]. Blackwell Publishing Ltd: 1031-49.
 6. Bartoloni Eleonora, 2013, Capital Structure and Innovation: Causality and Determinants. "Empirica" 40 [1]. Springer: 111-51.
 7. Boot Arnoud W. A., i Anjan V. Thakor, 2011, Managerial Autonomy, Allocation of Control Rights, and Optimal Capital Structure. "Review of Financial Studies" 24 : 3434-85.
 8. DeHan Chase Parker, 2014, Capital Structure Over the Life Cycle 5: 1-22. http:// ssrn.com/abstract=2462239.
 9. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 10. Eurostat, 2016. Udostępniono luty 13. http://ec.europa.eu/eurostat/data.
 11. Falato Antonio, Dalida Kadyrzhanova, i Jae W Sim, 2013, Rising Intangible Capital , Shrinking Debt Capacity, and the US Corporate Savings Glut. "Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C."
 12. Frydenberg Stein, 2011, Capital Structure Theories and Empirical Tests: an Overview. W "Capital Structure and Corporate Financing Decisions", zredagowane przez Kent H. Baker i Gerald S. Martin. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 13. Główny Urząd Statystyczny, 2016. Udostępniono styczeń 1. http://swaid.stat.gov.pl/ NaukaTechnika_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_NTSI_4.aspx.
 14. ---, 2014a, Działalność innowacyjna w Polsce. Warszawa.
 15. ---, 2014b, PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle. http://form. stat.gov.pl/formularze/2014/passive/PNT-02.pdf.
 16. Grzywacz Jacek, 2008, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Wydanie I. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 17. Hall Brownyn H., i Nathan Rosenberg, 2010, Handbook of the Economics of Innovation. Amsterdam: Elsevier B.V.
 18. Hatfield Gay B., Louis T.W. Cheng, i Wallace N. Davidson, 1994, The Determination of Optimal Capital Structure: The Effect of Firm and Industry Debt Ratios on Market Value. "Journal of Financial and Strategy Decisions" 7 [3]: 1-14. http:// www.financialdecisionsonline.org/archive/pdffiles/v07n3/hatfield.pdf.
 19. Hobday Michael, 2005, Firm-level Innovation Models: Perspectives on Research in Developed and Developing Countries. "Technology Analysis & Strategic Management" [2]: 121-46.
 20. Itenberg Olga, i Zach Stangebye, 2013, Capital Structure Choice and Innovation Riskiness, 1-56.
 21. Janasz Krzysztof, 2011, Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński", nr 21: 103-16.
 22. Jensen Michael C., i William H. Meckling, 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics" : 305-60.
 23. Korteweg Arthur G, i Ilya A Strebulaev, 2013, An Empirical (S, s) Model of Dynamic Capital Structure. "AFA 2012 Chicago Meetings Paper."
 24. Łapiński Jacek, 2010, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce. W "Innowacyjność 2010", zredagowane przez Aneta Wilmańska, 7-69. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. https://www.parp.gov.pl/files/ /81/380/10838.pdf.
 25. Marynowicz Grzegorz, 2015, Skąd pieniądze na własny biznes w 2015 roku? http://www.bankier.pl/wiadomosc/Skad-pieniadze-na-wlasny-biznes-w-2015-roku- html.
 26. Materia Valentina C., Rustam Abduraupov, Liesbeth Dries, i Stefano Pascucci, , Does the Capital Structure of Firms Influence their Innovation Strategies ? Evidence from the European Agri-Food Sector.
 27. Mazur-Wierzbicka Ewa, 2015, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" [1]: 97-109.
 28. Mina Andrea, i Henry Lahr, 2014, The Pecking Order of Innovation Finance.
 29. Modigliani Franco, i Merton H. Miller, 1958, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. "The American Economic Review" 48 [3]: -97. doi:10.4013/base.20082.07.
 30. Myers Stewart C., 1984, The Capital Structure Puzzle. "The Journal of Finance" [3]: 575-92.
 31. Piekut Marlena, 2012, Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w Polsce na tle Europy Środkowo - Wschodniej. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 21 [2]: 113-24.
 32. Pietras Paweł, i Paweł Głodek, 2011, Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP.
 33. Pricewaterhouse Coopers, 2013, Najlepsze praktyki działalności inwestycyjnej firm w Polsce. Warszawa.
 34. Repetowski Radosław, 2008, Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. "Prace Komisji Geografii Przemsyłu", nr 10.
 35. Ross Stephen A, 1977, The Determination of Financial Structure: The Incentive -Signalling Approach. "The Bell Journal of Economics" 8 [1]. [RAND Corporation, Wiley]: 23-40. doi:10.2307/3003485.
 36. Rossi Stefano, 2005, Technological Innovations and Capital Structure.
 37. Rynek private equity / venture capital w Polsce w 2014 roku, 2015. "PSIK Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych." http://www.psik.org.pl/dane/items/ rynek-private-equity-venture-capital-w-polsce-w-2014-roku.html.
 38. Saddour Khaoula, 2006, The Determinants and the Value of Cash Holdings: Evidence from French Firms. "Cahier de Recherche" 6. http://www.cereg.dauphine. fr/cahiers_rech/cereg200606.pdf.
 39. Scott Jr James H, 1976, A Theory of Optimal Capital Structure. "Bell Journal of Economics" 7 [1]. The RAND Corporation: 33-54.
 40. Siedlecki Rafał, 2012, Struktura kapitału w cyklu życia przedsiębiorstwa. W "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski", zredagowane przez Krzysztof Jajuga i Wanda Ronka-Chmielowiec, 262-70. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 41. Warner Jerold B, 1977, Bankruptcy Costs: Some Evidence. "The Journal of Finance" [2]: 337.
 42. World Databank, 2016. "Bank Światowy." Udostępniono styczeń 2. http://databank. worldbank.org/data/home.aspx.
 43. Wrona Marzena, 2013, Tarcza podatkowa w leasingu finansowym i operacyjnym. "Roczniki Ekonomii i Zarządzania" 5 [41].
 44. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, 2011. Ecorys Polska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu