BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziewulski Jcek (Politechnika Lubelska), Harasim Wiesław (Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu w Warszawie)
Tytuł
Systemy motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji
The Systems of Employee Motivation and the Management of Human Capital in an Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 47-59, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Systemy motywacyjne, Motywowanie pracowników, Pracownicy w organizacji
Human Capital Management, Motivating systems, Motivating employees, Employees in the organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zdefiniowania systemów motywacji pracowników, istotnych dla zarządzania kapitałem ludzkim organizacji. Na początku autorzy zadają sobie pytanie: jak ważny jest wpływ poszczególnych elementów tworzących systemy motywacji pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim? W końcowej części artykułu przedstawiono analizę i ocenę elementów kapitału ludzkiego na wybranym przykładzie.(abstrakt oryginalny)

This article attempts to define the system of employee motivation essential for human capital management in an organization. At the beginning the authors ask the question: how important is the influence of individual elements making up the system of motivation of employees in the management of human capital? In the final part, the article presents an analysis and assessment of selected elements of human capital in the chosen example.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  2. Baron A., Armstrong M., Zarzadzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
  3. Borkowska S. (red.), Motywować skutecznie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
  4. Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
  5. Glick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników. Systemy - techniki - praktyka, PWE, Warszawa 1999.
  6. Harasim W., Dziwulski J., Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa 2015.
  7. Hołyńska I., Usprawnienie systemu zarządzania w organizacjach publicznych na wybranym przykładzie, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Jacka Dziwulskiego, Lublin 2012.
  8. Jasiński Z. (red.), Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  9. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  10. Uliasz U., Wynagrodzenie niepieniężne, "Personel" 1999, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1422
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu