BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniewska Bożena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Niestandardowe formy finansowania przedsiębiorstw rola i decyzje wyboru
Non-Standard Forms of Business Financing the Role and Choice Decisions
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 169-180, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Produkt krajowy brutto (PKB), Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał
Financing enterprises, Gross domestic product (GDP), Source of financing, Small business, Capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z głównych czynników decydujących o wzroście gospodarczym kraju. O jego znaczeniu decyduje ilość zarejestrowanych przedsiębiorstw, posiadane zasoby i rola w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Na rynku finansowym dostępnych jest wiele instrumentów finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Do dyspozycji pozostają między innymi: kredyt, leasing, dotacje, fundusze pożyczkowe, venture capital a także aniołowie biznesu. Celem artykułu jest ocena zakresu korzystania z niestandardowych źródeł finansowania działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wskazanie przyczyn powodujących ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej a także analiza korzystania przez przedsiębiorstwa z wybranych niestandardowych źródeł finansowania działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The small and medium enterprises sector is one of the major factors that determine the economic growth. The factor's importance is led by the quantity of registered companies, resources accessibility and the role in creating Gross Domestic Product. On the financial market there are a lot of instruments available to facilitate company development and financing of business activity. The financial market offers a number of instruments for financing business activity and development. There are, among others: credit, leasing, grants, loan funds, venture capital and business angels. The aim of the article is to assess the use of non-standard sources of business financing by SMEs, to indicate the barriers to doing business, and to analyse the use of selected non-standard sources of business financing.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska Agnieszka, Grzywacz Jacek, Proczek Magdalena, Zawiślańska Izabela, 2008. Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. Ewa Latoszek, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 2. Bień Witold, 2000.Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
 3. Grzywacz Jacek, 2005. Faktoring, Warszawa: Difin.
 4. Grzywacz Jacek, 2008. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 5. Grzywacz Jacek, Burżacka-Majcher Monika, 2007. Leasing w przedsiębiorstwie, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 6. Grzywacz Jacek, Okońska Agnieszka, 2005. Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 7. Kuczowic Jacek, 2012. Wycena małego przedsiębiorstwa, Warszawa: Cedewu. • Majchrzycka-Guzowska Alina, 1999. Finanse i prawo finansowe, Warszawa: WN PWN.
 8. Piekunko-Mantiuk Iwona, 2014. Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, [w] Ekonomia i zarządzanie Nr 4(6) 2014, Białystok: Politechnika Białostocka.
 9. Safin Krzysztof, 2002. Zarządzanie małą firmą, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 10. Skowronek-Mielczarek Anna, 2007. Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródło finansowania, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Stawasz Edward, 2006. Pojęcie i źródła finansowania MSP, [w] Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, red. Janusz Bilski i Edward Stawasz, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173 poz1807).
 13. Waniak-Michalak Halina, 2007. Pozabankowe źródła finansowania małych średnich przedsiębiorstw, fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe, rynek venture capital, Kraków: Oficyna Wydawnicza Grupa Wolters Kluwer.
 14. Wolański Robert, 2013. Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Wolters Kluwer Polska S. A.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu