BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petryczka Izabela (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach z branży logistycznej
The Use of Information and Communication Technologies in Enterprises of the Logistics Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 83-93, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Sektor TSL, Przedsiębiorstwo logistyczne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
TSL sector, Logistics enterprise, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach z branży logistycznej. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej z nich omówiona została aktualna sytuacja na rynku usług TSL w Polsce. W kolejnej części artykułu omówiono pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz możliwości ich zastosowania w logistyce. W trzeciej części artykułu dokonano analizy danych statystycznych dotyczących wykorzystania ICT w działalności firm z sektora usług TSL w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the use of information and communication technologies - ICT in enterprises of the logistics industry. The article is divided into three parts. The first of them, discusses the current situation in the market of services TSL in Poland. The next part of the article discusses the concept of information and communication technologies and their applications in logistics. In the third part of the article the statistics on the use of ICT in the business of TSL services sector in our country are presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brdulak H., Stan równowagi (nierównowagi?) europejskiej i polskiej gospodarki, dodatek DGP event do "Dziennika Gazety Prawnej" nr 122 (4269) z dnia 27 czerwca 2016 r.
  2. Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M., Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008.
  3. Majszak K., Rynek powierzchni magazynowych eksplodował, dodatek DGP event do "Dziennika Gazety Prawnej" nr 122 (4269) z dnia 27 czerwca 2016 r.
  4. Mańkowski C., Krajowy rynek usług TSL w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego, "Logistyka" 2010, nr 1.
  5. Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, wyd. 2 (rozszerzone), Warszawa 2008.
  6. Mącik R., Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
  7. Wieczerzycki W. (red.), E-logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
  8. edycja Rankingu Firm TSL, dodatek DGP event do "Dziennika Gazety Prawnej" nr 122 (4269) z dnia 27 czerwca 2016 r.
  9. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologiiinformacyjno-telekomunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-igospodarstwach-domowych-w-2015-r-,3,13.html
  10. http://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/systemy-crm/5-10- najlepszych-darmowych-systemow-crm-cz1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1409
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu