BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostek Dawid (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wybrane przejawy dysfunkcyjnych zachowań pracowników w sektorze administracji samorządowej - raport z badania
Selected Manifestations of Dysfunctional Behavior of Employees in the Local Government - a Report from Research
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 7, s. 2-8, rys., bibliogr. 19 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Pracownicy samorządowi, Pracoholizm, Mobbing, Wypalenie zawodowe
Self-government administration, Self-government employees, Workaholism, Mobbing, Professional burnout
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera omówienie wyników badania na temat patologicznych zachowań pracowników w sektorze administracji samorządowej. Badanie zrealizowano wśród pracowników jedenastu urzędów gmin (i jednostek podległych urzędom) z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dziewięciu gmin wiejskich, jednej gminy miejsko-wiejskiej i jednego miasta. Przedmiotem pomiaru były takie zagadnienia, jak: pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, a także poziom tolerancji respondentów wobec wybranych przejawów zachowań dysfunkcyjnych. Publikacja ma charakter raportu z badania i jest przyczynkiem do dalszych, pogłębionych analiz. (abstrakt oryginalny)

In the article the author discusses the results of the study on the pathological behavior of employees in the local government. The survey was carried out among employees of ten municipal offices (and subordinate units) of the region kujawsko-pomorskie, including eight rural communities, one urban-rural community and one city. The subject of the measure were issues such as: workaholism, burnout, mobbing, as well as the level of the tolerance of selected manifestations of dysfunctional behaviors. The publication is a research report and is giving rise to further, in-depth analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anjum Muhammad A., Anjum Parvez. 2013. "Counterpro-ductive Behavior at Work: A Comparison of Blue Collar and White Collar Workers". Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences 3: 417-434.
 2. Ashraf Ahsan Ali. 2016. "Total Quality Management, Knowledge Management and Corporate Culture: How do they synchronized for performance excellence". Pakistan Journal of Commerce and Social Science 1: 200-211.
 3. Burnes Bernard, Rachael Pope. 2007. "Negative behaviours in the workplace. A study of two Primary Care Trusts in the NHS". International Journal of Social Economics 4: 285-303.
 4. Camisón Cesar, Javier Perez de las Peńas. 2010. "The future of the quality excellence function: A vision from the Spanish firm". Total Quality Management 6: 649-672.
 5. CBOS. 2011. Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i asertywności w życiu zawodowym, dostęp 28 maja 2013, .
 6. Ebrahimi Mehran, Mehran Sadeghi 2013. "Quality management and performance: An annotated review". International Journal of Production Research 18: 5625-5643.
 7. Fu Shih-Lung, Shou-Yan Chou, Chi-Kuang Chen, Chi-Wei Wang. 2014. "Assessment and cultivation of total quality management organizational culture - an empirical investigation". Total Quality Management 2: 123-139.
 8. Gruys Melissa L., Paul R. Sackett. 2003. "Investigating the Dimensionality of Counterproductive Work Behavior". International Journal of Selection and Assessment 1: 30-42.
 9. Kozak Stanisław. 2009. Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie. Warszawa: Difin.
 10. Masłach Christine. 2004. Wypalenie zawodowe w perspektywie wielowymiarowej [w:] Sęk Helena (red.). 2004. Wypalenie zawodowe - przyczyny i zapobieganie. Warszawa: PWN.
 11. Mintzberg Henry. 1985. "The Organization as Political Arena". Journal of Management Studies 2 : 133-154.
 12. Nasir Misbah, Ambreen Bashir. 2012. "Examining workplace deviance in public sector organizations of Pakistan". International Journal of Social Economics 4: 240-253.
 13. Robinson Sandra L., Rebecca J. Bennett. 1995. "A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study", Academy of Management Journal 2: 555-572.
 14. Salminen Ari, Rinna Ikola-Norrbacka. 2010. "Trust, good governance and unethical actions in Finnish public administration". International Journal of Social Economics 7: 647-668.
 15. Spector Paul E., Suzy Fox, Lisa M. Penney, Kari Bruursemai, Angelinę Goh, Stacey Kessler. 2006. "The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal?". Journal of Vocational Behavior vol. 68: 446-460.
 16. Szpitalak Malwina. 2012. Wielowymiarowy kwestionariusz oceny pracoholizmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 17. Turek Dariusz. 2012. Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie. Warszawa: Difin.
 18. Vardi Yoav, Ely Weitz. 2004. Misbehavior in Organizations. New Jersey: Lawrence Elbaum Associates.
 19. Wojdyło Kamila. 2003. "Charakterystyka uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań". Nowiny Psychologiczne 3: 33-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.7.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu