BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Użyteczność ocen pracowniczych w ograniczeniu marnotrawstwa w administracji publicznej
The Usefulness of Official Estimation in Losses Elimination Process in Public Administration
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 7, s. 9-16, tab., bibliogr. 22 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Ocena pracowników, Kaizen, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Public administration, Employee appraisal, Kaizen, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na eliminowanie marnotrawstwa w administracji samorządowej. Urzędy powinny eliminować marnotrawstwo procesowe i związane z nim bezpośrednio marnotrawstwo ludzkie. Marnotrawstwo oznacza zużycie środków na zbędne lub niewłaściwe czynności administracyjne. Przykłady marnotrawstwa stanowią treść niniejszej publikacji. Do narzędzi ograniczenia marnotrawstwa można zaliczyć arkusze oceny pracowników. W publikacji dokonano przeglądu kryteriów ocen pracowniczych w aspekcie ich przydatności dla Office Kaizen. Celem pracy jest ustalenie typów marnotrawstwa w administracji publicznej oraz analiza arkuszy ocen pracowniczych w kontekście ich użyteczności w trakcie wdrażania Office Kaizen. Przygotowany opis powstał jako forma doświadczania skutków pracy urzędników administracji samorządowej (whistleblowers1) i studium literaturowego. Natomiast część analityczna jest rezultatem myślenia koncepcyjnego. (abstrakt oryginalny)

The publication is about losses in local government administration. Public offices should eliminate wasteful processes and directly related human losses. The term "loss" means the realization of unnecessary and wrong administrative tasks. The article describes examples of losses in local government institutions. One of the tools used in elimination of the losses is the official estimation form. Estimation criteria can be useful in Office Kaizen. The main objective of this paper is to analyze the criteria and identify types of losses. The prepared description arose as the form of experiencing effects of the work of clerks of the local authorities (whistleblowers1) and of literature study. The analytical part of the article is a result of author's own research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong Michael. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydanie IV. Kraków: Oficyna a Wolter Kluwer business.
 2. Emiliani M. L."Bob". 2002. "Lean behaviors", Manage Decisions, 36 (9): 615-631.
 3. Bielski Marcin 2001. Organizacje - istota, struktury. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Coates Jonathan, Claire Breeze. 2006. Delegowanie władzy. Warszawa: PWN.
 5. Gajdzik Bożena. 2015. "Wprowadzenie Kaizen w urzędzie miasta". Problemy Jakości 7-8(47): 24-31.
 6. Gajdzik Bożena. 2008. "Zasady wdrażania techniki 5xS w urzędach miast i gmin", Problemy Jakości 1: 37-40.
 7. Grandy Christopher. 2008. The "Efficient" Public Administrator: Pareto and a Well-Rounded Approach to Public Administration. The American Society for Public Administration.
 8. Krasiński Marek. 2011. "Koncepcja Kaizen w jednostce samorządu terytorialnego". Nauki o Zarządzaniu Management Science 8:89-98, dostęp: http://www.academia.edu/2263102/Koncepcjakazienwjednostce_samorz du_terytorialnego.
 9. Lareau William. 2009. Filozofia Kaizen w biurze. Gliwice: Helion.
 10. Liker Jeffrey K. 2005. The Toyota way. Warszawa: MT Biznes.
 11. Mann David. 2014. Creating a Lean Culture: Tools to Sustain Lean Conversions (3rd editon). Boca Raton: Productivity Press.
 12. O'Flynn Janine. 2007. "From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications." The Australian Journal of Public Administration 66(3):353-366.
 13. Purcell John et all. 2003. Understanding the people and Performance Link: Unlocking the black box. London: CIPD.
 14. Raport Kancelarii Rady Ministrów, Departamentu Służb Cywilnych. 2011. Społeczny wizerunek służby cywilnej. Raport z badania jakościowego - obywatele, w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej, ARC Rynek i Opinie, Warszawa, (raport dostępny: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/raport_z_badania_jakosciowego_-_obywatele.pdf).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. nr 55, poz. 361).
 16. Sayer Natalie J., Bruce Willimas. 2015. Lean dla bystrzaków. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 17. Self Peter. 1993. Government by the Market? The Politics of Public Choice. London: The MacMillan Press.
 18. Smith Gerald E., Carole A. Huntsman. 1997. "Reframing the Metaphor of the Citizen-Government Relationship: A Value-Centered Perspective." Public Administration Review 57(4): 309-318.
 19. Stoker Gerry. 2006. "Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?" American Review of Public Administration 36(1): 47-57.
 20. Waldo Dwight. 1952. "Development of Theory of Administration." The American Political Science Review 46(1): 81-103.
 21. Womack James P., David T. Jones. 2011. Lean thinking - szczupłe myślenie (wydanie drugie), Wydawnictwo Prod-press.com, Wrocław.
 22. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2006 r. nr 169, poz. 1201).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.7.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu