BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzewiecka-Dahlke Milena (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Badanie zależności między długotrwałością systemowego zarządzania jakością a podejściem do identyfikacji i oceny niezgodności
Research between Length of Experience with Quality Management System and Approach to Identification and Assessment of Nonconformities
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 7, s. 27-32, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Doskonalenie zarządzania, Zarządzanie jakością
Quality management systems, Management development, Quality management
Uwagi
streszcz., summ., Badania zrealizowano dzięki finansowaniu z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości pod numerem 503223/111141IDSMK/0556.
Abstrakt
Ważnym zagadnieniem związanym z zarządzaniem jakością jest doskonalenie. Celem artykułu jest zdiagnozowanie, czy długotrwałość funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie wpływa na nasilenie podejmowania działań doskonalących w wybranych obszarach. Analiza wyników badań wykazała, że największy problem dotyczy poszukiwania potencjalnych niezgodności, zaangażowania pracowników w zgłaszanie problemów oraz wykorzystania narzędzi i metod wsparcia. Wzrost doświadczenia w systemowym zarządzaniu jakością w badanej populacji nie wpływa ponadto na przyrost świadomości ważności poszczególnych kryteriów doskonalenia. Wyjątek stanowi tylko podejmowanie działań korygujących. (abstrakt oryginalny)

A significant consideration in quality management is continuous improvement. The aim of the article is to diagnose as to whether the sustainable application of a functioning quality management system in an organization influences the intensification of undertaking continuous improvement activities in selected areas. Analysis of the research results showed that the most prominent problem is related to identifying potential nonconformities, engaging employees in reporting problems as well as using supporting tools and methods. The increase in experience in quality management system in the studied population does not affect the increase in awareness of the importance of any particular improvement criteria. The only exception is taking the corrective actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drzewiecka Milena. 2015. "Analiza wybranych instrumentów jakości do wspomagania zarządzania procesem magazynowym". Logistyka (3): 1002-1012.
 2. Drzewiecka-Dahlke Milena. 2016. "Wielkość przedsiębiorstwa jako kryterium różnicujące zaangażowanie pracowników w proces identyfikacji niezgodności". Problemy Jakości (7-8): 21-28.
 3. Drzewiecka-Dahlke Milena. 2017. "Wykorzystanie instrumentarium doskonalenia jakości do analizy niezgodności w polskich przedsiębiorstwach". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 100: 87-98.
 4. Gołaś Hanna, Anna Mazur, Józef Gruszka. 2016. "Improving an organization functioning in risk conditions in accordance with ISO 9001: 2015. Proceedings of the 2016 International Conference on Economics and Management Innovations. 57: 257-261.
 5. Gruszka Józef, Hanna Gołaś, Małgorzata Jasiulewicz-Kacz-marek. 2016. "Model kosztów jakości w branży motoryzacyjnej". Problemy Jakości (11): 11-16.
 6. Hamrol Adam. 2008. Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata, Agnieszka Misztal, Marcin Butlewski. 2014. "Koncepcja holonowego modelu doskonalenia jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach". Zarządzanie Przedsiębiorstwem 17 (4): 7-13.
 8. Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata, Agnieszka Misztal. 2014. Projektowanie i integracja systemów zarządzania projakościowego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 9. Kleniewski Antoni. 2003. "Osiem zasad zarządzania jakością". Problemy Jakości (1): 18-21.
 10. Krzemień Eugeniusz, Radosław Wolniak. 2003. "Analiza wpływu komputeryzacji metod i narzędzi zarządzania jakością na efektywność przedsiębiorstwa". Problemy Jakości (10): 23-27.
 11. Mantura Władysław. 2010. Zarys kwalitologii. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 12. Mazur Anna, Agnieszka Stachowiak. 2016. "Ocena dojrzałości organizacyjnej w kontekście zwinnego zarządzania". Problemy Jakości (12): 2-8.
 13. Mazur Anna, Hanna Golas. 2010. Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 14. PN-EN ISO 9001:2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 15. PN-EN ISO 9001:2015-10. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 16. Pytko Barbara. 2010. Zarządzanie jakością. W Pełnomocnik jakości. Część I. Czermiński J. (red.). Akademia Morska w Gdyni.
 17. Rogala Piotr. 2011. "Kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001". Problemy Jakości (08): 7-9.
 18. Szkoda Jerzy. 2012. Systemy zarządzania jakością w organizacjach. Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego.
 19. http://www.iso.org/iso/iso-survey z dnia 17.06.2016 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.7.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu