BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowska Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Optymalizacja jakości życia w pracy
Optimization of the Quality of Life at Work
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 7, s. 33-39, tab., bibliogr. 16 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Jakość życia, Zadowolenie z pracy, Optymalizacja
Quality of life, Job satisfaction, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Życie w pracy jest jedną z dziedzin działania, których jakość poddawana może być optymalizacji. Zainteresowani tym są nie tylko pracownicy, ale i pracodawcy oraz władze państwowe. Celem artykułu jest określenie sposobów optymalizacji jakości życia w pracy. Zaprezentowano w nim cechy pracy determinujące jakość życia w pracy, zidentyfikowano narzędzia służące optymalizacji. W artykule przedstawiono też opinie pracowników-respondentów przeprowadzonego badania sondażowego dotyczące jakości ich życia w pracy oraz jej optymalizacji przez pracodawców. Wykazano, że narzędziem pomocnym w doskonaleniu jakości życia w pracy jest sondaż opinii pracowników. Pozwala on zidentyfikować te cechy pracy, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na satysfakcję lub niezadowolenie z pracy. Narzędzie to wykorzystywane jest jednak przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The life at work is one of the areas whose quality can be optimized. Not only employees but also employers and public authorities are interested in this subject. The aim of the article is to identify ways to optimize the quality of life at work. The job characteristics that determine the quality of life at work were presented as well as tools for optimization were identified. Finally, the opinions of employees, who responded to the survey about their quality of life at work and its optimization, were depicted. It has been shown that a helpful tool in improving the quality of life at work is an employee opinion survey. It allows to identify the features of the work that positively or negatively affect the satisfaction or dissatisfaction with work. This tool is used, however, primarily in large enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk Wanda, Katarzyna Januszkiewicz, Janusz Śmigielski. 2006. Oblicza jakości życia. Człowiek w sytuacji pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Borys Tadeusz. 2008. "Propozycja siedmiu typologii jakości życia". Gospodarka a Środowisko. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 125-134. Wrocław.
 3. Czapiński Janusz, Tomasz Panek. 2012. Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 4. Hamrol Adam, Władysław Mantura. 2002. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Kodeks pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.1974 nr 24 poz. 141).
 6. Kolman Romuald. 2009. Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Warszawa: Placet.
 7. Kozioł Leszek, Anna Piechnik-Kurdziel, Jacek Kopeć. 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza.
 8. Król Henryk. 2007. Transformacja pracy i funkcji personalnej. W Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński, 17-49. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Majka Józef. 1982. Etyka życia gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Kurii Archidiecezjalnej.
 10. Nowakowska Iwona, Maria Danuta Głowacka, Renata Rasińska, Alicja Głowacka-Rębała. 2011. "Zarządzanie jakością pracy członków organizacji". Problemy Zarządzania 9 (4 (340)): 217-225.
 11. Pocztowski Aleksy. 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Ramstad Elise. 2009. "Promoting performance and quality of working life simultaneously". International Journal of Productivity and Performance Management 58 (5): 423-436.
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86).
 14. Sirgy M. Joseph, David Efraty, Phillip Siegel, Dong-Jin Lee. 2001. "A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories". Social Indicators Research 55: 241-302.
 15. www.top-employers.com/pl/ pobrano: 13.04.2016
 16. Zapór Lidia, Małgorzata Gołofit-Szymczak. 2008. "Czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego". Bezpieczeństwo Pracy 2: 6-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.7.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu