BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Jóźwiak Jacek (Mesko SA Skarżysko-Kamienna)
Tytuł
Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce
Determinants for Improving Quality Management System in Companies of the Armament Industry in Poland
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 8, s. 2-10, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Doskonalenie zarządzania, Sprzęt wojskowy, Jakość wyrobów
Quality management systems, Management development, Military equipment, Quality of product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania zaprezentowane w opracowaniu dotyczą problematyki doskonalenia zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce. Punktem wyjścia jest pojęcie jakości wyrobu militarnego oraz krótki przegląd uwarunkowań i potencjalnych obszarów doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. W zasadniczej części artykułu przedstawiono metodykę i wyniki badań empirycznych, których głównym celem było zidentyfikowanie czynników determinujących doskonalenie znormalizowanego (wg wymagań publikacji standaryzacyjnej NATO: AQAP 2110) Systemu Zarządzania Jakością. Zwrócono także uwagę na czynniki, które mogą zagrażać procesowi doskonalenia. W podsumowaniu przedstawiono wnioski, sformułowane na podstawie analizy wyników badań, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa w procesie ciągłego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)

Reflections presented in the article deal with the improvement of quality management in companies of the armament industry in Poland. The starting point is presenting the concept of the military product quality and brief overview of conditions and potential areas for improvement in Quality Management System. Main part of the article shows methodology and the results of empirical research, which main purpose was to identify the factors determining the improvement standards (according to publication requirements for standardization NAT0:AQAP 2110) Quality Management System. The factors which may compromise the improvement were also pointed out. In summary conclusions formulated on the basis of the analysis of research results were presented and as such can be used by companies in the process of continuous improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel Amir D. 2000. Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 2. AQAP 2110:2009. NATO quality assurance requirements for design, development and production, http://nso.nato.int/nso/nsdoVlistpromulg.html [dostęp: 25.10.2013].
 3. Bauer John E., Grace L. Duffy, Russel T. Westcott. 2006. The Quality Improvement Handbook. Milwaukee: ASQ Quality Press.
 4. Bielecka Anna. 2011. Statystyka dla menedżerów. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer.
 5. Hamrol Adam. 2007. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 6. Hoyle David. 2013. ISO 9000 Quality Systems Handbook. New York: Routlege.
 7. Karaszewski Robert. 2006. "Najważniejsze modele zarządzania jakością, skodyfikowane w programach krajowych i międzynarodowych nagród jakości". Problemy Jakości 2: 4-9.
 8. Kowalczyk Jerzy. 2010. "Doskonalenie zarządzania organizacją". Problemy Jakości 3: 16-19.
 9. PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 10. PN-EN 60300-2:2006. Zarządzanie niezawodnością. Część 2: wytyczne dotyczące zarządzania niezawodnością.
 11. Prussak Waldemar. 2006. Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 12. Sagan Adam. 1998. Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 13. Szczepańska Katarzyna. 2011. Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 14. Wieczorkowska Grażyna, Jerzy Wierzbiński. 2012. Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 15. Wolniak Radosław. 2014. "Korzyści doskonalenia systemów zarządzania opartych o wymagania normy ISO 9001:2008". Problemy Jakości 3: 20-25.
 16. Urbaniak Maciej. 2010. Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.8.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu