BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Stajniak Maciej (Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zakłócenia w łańcuchu dostaw
Supply Chain Distruptions
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 2, s. 6-11, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań literaturowych nad dotychczasowymi sposobami definiowania pojęcia zakłóceń w kontekście łańcucha dostaw i pojęć pokrewnych. Następnie wskazano na przykładowe klasyfikacje zakłóceń w łańcuchu dostaw. Przede wszystkim wyszczególniono atrybuty zakłóceń jako podstawę do dalszych analiz i badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the literature research on existing ways of defining the concept of disruptions in the context of the supply chain and related concepts. Then pointed out the examples of supply chain disruptions classifications. First of all, specified attributes of disruptions as a basis for further analysis and empirical research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. DHL (2015). Insighton: Report: Risk&Resilience. Bonn: Deutsche Post AG.
  2. Drzewiecka, J., Pasławski, J., (2011). Analiza zakłóceń procesów budowlanych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2 (4); za: Kramarz, M., Kramarz, W. (2012). Analiza zakłóceń w wybranym ogniwie łańcucha dostaw branży motoryzacyjnej. Logistyka, (4), 435.
  3. Ellis, S.C., Henry, R.M., Shockley, J. (2010). Buyer perceptions of supply disruption risk: A behavioral view and empirical assessment. Journal of Operations Management, (28), 34-46.
  4. Handfield, R.B., Blackhurst, J., Elkins, D., Craighead, C.W. (2008). A Framework for Reducing the Impact of Disruptions to the Supply Chain: Observations from Multiple Executives. W: R.B. Handfield, K. McWormack (red.), Supply Chain Risk Management: Minimizing Disruption in Global Sourcing. Taylor and Francis, Boca Raton, FL.
  5. Hendricks, K.B., Singhal, V.R. (2012). Supply Chain Disruption and Corporate Performance. W: H. Gurnani, A. Mehrotra, S. Ray (red.), Supply Chain Disruption: Theory and Practice of Managing Risk. London: Springer-Verlag.
  6. Hopp, W.J., Iravani, S.M.R., Liu, Z. (2012). Mitigating the Impact of Disruptions in Supply Chains. W: H. Gurnani, A. Mehrotra, S. Ray (red.), Supply Chain Disruptions: Theory and Practice of Managing Risk. Springer-Verlag London Limited, 22-46.
  7. Ivanov, D., Sokolov, B. (2010). Adaptive Supply Chains Management. Springer-Verlag, London, http://link.springer.com/book/10.1007/978- 1-84882-952-7.
  8. Jabbarzadeh A., Fahimnia B., Sheu J.-B., Shahmoradi H. (2016). Designing a supply chain resilient to major disruptions and supply/demand interruptions. Transportation Research Part B: Methodological Volume 94, December 2016, 121-149.
  9. Kramarz, M., Kramarz, W. (2012). Analiza zakłóceń w wybranym ogniwie łańcucha dostaw branży motoryzacyjnej. Logistyka, (4), 435.
  10. Kumins, L., Bamberger, R. (2006). Oil and Gas Disruption from Hurricanes Katrina and Rita, https://www.hsdl.org/7abstract&doc=62277&coll=limited.
  11. Macdonald, J. R. (2008). Supply Chain Disruption Management: A Conceptual Framework and Theoretical Model. Praca doktorska. The University of Maryland, College Park, http://drum.lib.umd.edU/bitstream/1903/8803/l/umi-umd-5824. pdf.
  12. Murphy, J. (2006). Managing Supply Chain Risk: Building in Resilience and Preparing for Disruption. White Paper, WisdomNet Inc; za: Macdonald, J.R. (2008). Supply Chain Disruption Management: A Conceptual Framework and Theoretical Model. Praca doktorska. The University of Maryland, College Park.
  13. Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl.
  14. Swierczek, A. (2012). Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  15. Wagner, S.M., Mizgier, K.J., Papageorgiou, S. (2017). Operational disruptions and business cycles. International Journal Production Economics, (183), 66-78.
  16. Wieteska, G. (2011). Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B. Warszawa: Difin.
  17. Zawiła-Niedźwiecki, J. (2013). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji. Kraków-Warszawa: Wydawnictwo edu-Libri.
  18. Zsidisin, G.A., Smith, M.E. (2005). Managing Supply Risk with Early Supplier Involvement: A Case Study and Research Propositions. Journal of Supply Chain Management, 41 (4), 44-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu