BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyto Dorota (Politechnika Częstochowska), Knapiński Marcin (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Przepływ informacji jako istotny element logistyki w zarządzaniu kryzysowym
Distribution of Information as a Significant Element of Logistics in Crisis Management
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 2, s. 12-15, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Komunikowanie, Zarządzanie w kryzysie, Systemy wspomagania zarządzania
Information, Communication, Crisis management, Management support systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono jeden z istotnych elementów logistyki w zarządzaniu kryzysowym, jakim jest przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w danej sytuacji kryzysowej. Właściwa wymiana informacji pozwala na skuteczny nadzór nad danym zdarzeniem, możliwość koordynacji całości działań związanych z reagowaniem na zagrożenie, rzetelność w jego dokumentowaniu, a także ciągłość jego obsługi. W aspekcie zarządzania kryzysowego ważny element stanowi wsparcie informatyczne dla obiegu tych informacji. W niniejszym opracowaniu wskazano narzędzie komputerowe- aplikacja e-CZK (elektroniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego), które wykorzystuje do tych celów szczebel wojewódzki administracji państwowej. (abstrakt oryginalny)

In the article the most significant element of the logistics in the crisis management was presented, which is the distribution of information between the particular units which take part in the crisis situation. The appropriate information interchange allows to effective supervision under the incident, possibility of coordination under the whole actions connected with response to the threats, reliability in the documentation and also the continuity of threats service. In the aspect of the crisis management the significant element is the computer support of the information circulation. In the article the e-CZK computer application, which is used in the voivodship was shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grocki, R. (2012). Zarządzanie kryzysowe - dobre praktyki. Warszawa: Difin.
  2. http://rcb.gov.pl/ (26.10.2016).
  3. Materiały udostępnione przez autora aplikacji e-CZK (2014).
  4. Materiały udostępnione przez WBiZK Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (2014).
  5. Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2012). Uwarunkowanie i bariery w logistycznym wymiarze zarządzania kryzysowego, Logistyka, (6), 5-8.
  6. Szymonik, A. (2011). Logistyka w bezpieczeństwie. Warszawa: Difin.
  7. Ustawa z 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu