BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bator Artur (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Mieszaniec Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Ogrodnik Romuald (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie
Macroeconomic Determinants of the Health and Safety Services of an Enterprise
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 55-66, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Makroekonomia, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Regulacje prawne, Dyrektywy EWG
Health and safety at work, Macroeconomics, Corporate Social Responsibility (CSR), Legal regulations, EEC directives
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikację artykułu sfinansowano z pracy statutowej AGH nr umowy: 11.11.100.693
Abstrakt
Artykuł przedstawia, w jaki sposób podstawowe makroekonomiczne uwarunkowania - otoczenie prawne, ekonomiczne, społeczne i międzynarodowe - wpływają na działalność służb BHP. Przedstawiono normy prawne oraz instytucje które pełnią rolę nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy. Dokonano analizy programów wsparcia dla przedsiębiorstwa, w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na końcu zwrócono uwagę na działania w ramach CSR mające również wpływ na działalność służb BHP. (abstrakt oryginalny)

This article presents how basic macroeconomic conditions - legal, economic, social and international - affect the health and safety services. Legal norms and institutions that supervise and control the observance of labor law are presented. An analysis of enterprise support programs, to improve health and safety at work. Finally, attention has been paid to CSR activities that also have an impact on the health and safety services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), http://www.bhp.org.pl/Article964.html (10.03.2017).
 2. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (2006) Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
 3. Informacje o projekcie bezpłatnych szkoleń BHP http://www.feuer.pl/informacje-oprojekcie-bezp atnych-szkole -bhp/ (10.03.2017).
 4. Kowalski J. (1997). Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. W: D. Koradecka (red.) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Tom 2, Warszawa. CIOP.
 5. Krzyśków B. (1997). Ochrona pracy w prawie międzynarodowym. W: D. Koradecka (red.) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Tom 2, Warszawa. CIOP.
 6. Majewska R., Ordak G. (2017). Kodeks pracy 2017 z komentarzem. Gremi Media.
 7. Ogrodnik R., Mieszaniec J. (2016). System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przegląd Górniczy, nr 8/2016.
 8. Rączkowski B. (2014). BHP w praktyce. Gdańsk, ODDK.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468).
 10. Szlązak J., Szlązak N. (2012). Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kraków, Wydawnictwa AGH.
 11. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673).
 12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2016) Programy wspierania poprawy warunków pracy, realizowane przez ZUS w ramach funduszu prewencji wypadkowej, w tym dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu