BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Niezgoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Hotel jako wyreżyserowana przestrzeń turystyczna. Rola motywacji i doświadczeń turysty
Hotel as A Stage Managed Touristic Space. The Role of Motivation and Experience of The Tourist
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 473, s. 339-346, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Atrakcyjność turystyczna, Turystyka
Hotel industry, Touristic attractiveness, Tourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, M31, Z33
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza znaczenia w wyborze miejsca docelowego zakresu i standardu (jakości) świadczonych usług w hotelu w porównaniu z atrakcyjnością lokalizacji. Postawiono i pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że dla niektórych turystów to nie region lub miejscowość turystyczna, ale hotel stanowi cel podróży. Zastosowano metody: obserwację uczestniczącą (obserwacja niejawna) oraz desk research (analizę danych zastanych); przedmiotem badań były opinie 200 turystów, którzy odwiedzili hotel Primavera w Jastrzębiej Górze. W 26% badanych opinii turyści zwracali uwagę na zamkniętą przestrzeń hotelu. Opisywali obiekt jako zwartą całość, która zapewnia wszelkie atrakcje i usługi w czasie pobytu. Można zatem sądzić, że dla tych konsumentów hotel stanowi przestrzeń turystyczną (tzw. przestrzeń enklawową). Zauważono, że dla niektórych turystów (12%) zakres i standard usług w hotelu mogą być ważniejsze niż atrakcyjność regionu(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is an analysis of importance of choosing a final destination and quality of services which are provided at the hotel compared to the attractiveness of the location. The hypothesis was positively verified that for some tourists a region or a tourist location were not a final destination, but the hotel itself. The methods used included: participant observation (classified observation) and desk research (data analysis). The subject of the study were the opinions of 200 tourists who visited Hotel Primavera in Jastrzębia Góra. 26% of them paid attention to the closed space of the hotel. They described the object as a building complex, which protected all the attractions and services during their visit. For these consumers, the hotel is a space of tourism (i.e. enclave space). It was noted that for some tourists (12%) the range and standard of service at the hotel may be more important than the attractiveness of the region(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butler R., 2006, Volatile demand for tourism? - We can only market efficiently to what we know, rather than to what we imagine, [w:] Keller P., Bieger T. (eds.), Marketing Efficiency in Tourism E.S. Verlag, Berlin, s. 13-22.
 2. Boorstin D.J., 1964, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Harper and Row, New York.
 3. Cohen E., 1979, A Phenomenology of Tourist Experience, Sociology, no. 13 (2), s. 179-201.
 4. Isański J., 2004, Turystyka konsumpcyjna. Konsumpcyjna strona turystyki zorganizowanej, [w:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka w humanistycznej perspektywie, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 168-181.
 5. Krzykała F., 2001, Główne problemy socjologii gospodarczej. Techniki i procedury badań socjologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Poznań.
 6. Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Niezgoda A., 2013, Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja Ekonomii doświadczeń i marketingu doznań, Folia Turistica, nr 28 (1), s. 91-106.
 8. Niezgoda A., 2000, Związek pomiędzy motywacjami podróży a kształtowaniem produktu hotelarskiego, [w:] Bosiacki S. (red.), Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, Wydawnictwo AWF, Poznań, s. 277-288.
 9. Peters M., Weirmair K., Katawandee P., 2006, Strategic brand management of tourism destinations: Creating emotions and meaningful intangibles, [w:] Keller P., Bieger T. (eds.), Marketing Efficciency in Tourism, E.S. Verlag, Berlin, s. 65-79.
 10. Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K., Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 39-52.
 11. Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa.
 12. Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Wydawnictwo TAiWPN Universitas, Kraków.
 13. Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, Turyzm, nr 21 (1-2), s. 59-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.473.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu