BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zych Joanna (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Izraelska koncepcja uderzenia wyprzedzającego i wojny prewencyjnej
The Israeli Concept of Pre-Emptive Strike and Preventive War
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 1, s. 167-185, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Wojna prewencyjna
Armed conflicts, Preventive war
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Izrael
Israel
Abstrakt
Stosowanie uderzenia wyprzedzającego oraz prewencyjnych działań wojennych od lat 50. XX w. stanowiło podstawę izraelskiej doktryny obronnej. Ich elementy można odnaleźć także we współczesnej izraelskiej koncepcji prowadzenia działań zbrojnych, pomimo asymetryzacji i zmiany charakteru zagrożeń militarnych. W niniejszym artykule wprowadzone zostało podstawowe rozróżnienie pojęciowe pomiędzy uderzeniem wyprzedzającym a wojną prewencyjną. Analizie poddane zostały ich założenia teoretyczne oraz realizacja w praktyce przez Siły Obronne Izraela, na wybranych przykładach z historii tego państwa. Ocenie poddano także skuteczność tego typu rozwiązań w osiąganiu celów militarnych i politycznych.(abstrakt oryginalny)

Since the 1950s, pre-emptive strike and preventive use of force have constituted the core of the defense doctrine of Israel. Elements of such military actions can be also found in the current Israeli warfare concept, in spite of assymetrization and changing character of the contemporary military threats. The presented paper attempts to distinguishes the pre-emptive strike and the preventive war. It analyses their theoretical objectives as well as the practical use by the Israel Defense Forces, based on several cases from the history of modern Israel. The author also attempts to evaluate military and political effectiveness of such use of force.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bothe Michael. 2003. "Terrorism and the Legality of Pre-emptive Force", European Journal of International Law 14 (2): 227-240.
 2. Cracknell Lee. 2008. Preemptive Strike Policy of the U.S.: an Argument For Adjustment to the Na-tional Security Strategy. Quantico: United States Marine Corps Command and Staff College.
 3. Crow Scott. 1996. Six Days in 1967... Operational Art in the Sinai. Newport: Naval War College.
 4. D'Amato Anthony. 1996. "Israel's Air Strike Against The Osiraq Reactor: A Retrospective". Temple International and Comparative Law Journal 10 (Spring 1996) : 259-264.
 5. Eilam Ehud. 2016. Israel's Way of War: A Strategic and Operational Analysis, 1948-2014. Jefferson: McFairland& Company.
 6. Eshel David. 1989. Chariots of the Desert. The Story of the Israeli Armoured Corps. London: Brasseley's Defence Publishers.
 7. Ford Peter Scott. 2004. Israel's Attack on Osiraq: A Model for Future Preventive Strikes?.Colorado: USAF Institute for National Security Studies.
 8. Gawrych George. 1990. The Key to the Sinai: The Battles for Abu Agheila in the 1956 and 1967 Arab-Israeli Wars. Fort Leavenworth: Combat Studies Institute.
 9. Gluska Ami. 2006. The Israeli Military and the Origins of the 1967 War: Government, Armed Forces and Defence Policy 1963-67. Abingdon: Routledge.
 10. Guderian Heinz. 2012. Achtung Panzer! Uwaga czołgi!. Warszawa: Tetragon & Erica.
 11. Hasian Marouf. 2016. Israel's Military Operations in Gaza: Telegenic Lawfare and Warfare. London: Routledge.
 12. Kaplan Caren. 2015. "Air power's visual legacy: Operation Orchard and aerial reconnaissance imagery as ruses de guerre". Critical Military Studies 1 (1) : 61-78.
 13. Kubiak Krzysztof. 2006. Pierwsza wojna bliskowschodnia 1947-1949. Studium polityczno-wojskowe. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 14. Kubiak Krzysztof. 2006. Suez 1956. Gdańsk: AJ-Press.
 15. Kulick Amir. 2009. "Lebanon Lite: Lessons from the Operation in Gaza and the Next Round against Hizbollah". Military and Strategic Affairs 1 (1) : 51-66.
 16. Lamb Anthony. 2013. Ethics and the Laws of War: The Moral Justification of Legal Norms. London: Routledge.
 17. Liedel Krzysztof, Mocek Stanisław (red.). 2010. Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej. Warszawa: Trio.
 18. Messenger Carl. 2006. Sztuka Blitzkriegu. Warszawa: Bellona.
 19. Mueller Karl, Castillo Jasen, Morgan Forrest i in. 2006. Striking First. Preemptive and Pre-ventive Attack in U.S. National Security Policy, Santa Monica: RAND.
 20. Oren Michael. 2013. The Origins of the Second Arab-Israel War: Egypt, Israel and the Great Powers, 1952-56, London: Routledge.
 21. Podeh Elie, Wincker Onn. 2004. Rethinking Nasserism: Revolution and Historical Memory in Modern Egypt. Gainesville: University Press of Florida.
 22. Shaughnessy Skaggs Thomas Michael. 2012. The Czech-Egyptian arms deal of 1955: a turning point in Middle Eastern Cold War history. University of Louisville.
 23. Słownik terminów i definicji NATO, zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO. 2014. AAP-6.
 24. Tira Ron. 2016."Israel's Second War Doctrine". Strategic Assessment 19 (2).
 25. Williams Louis. 1989. Israel Defense Forces. A People's Army. Tel Aviv: Ministry of De-fense Publishing House.
 26. Yadlin Amos, Golov Avner. 2013. "If Attacked, How Would Iran Respond?", Strategic As-sessment 16 (3) : 7-21.
 27. Zych Joanna. 2015. Izraelskie odkrycia podmorskich złóż gazu - szansa na eksportową potęgę, czy nowe zarzewie konfliktu? W Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem współczesnego świata - problemy i dylematy, 39-52. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 28. Israel Defense Forces Strategy. Israel Defense Forces Blog. https://www.idfblog.com/s/ Desk-top/IDF%20Strategy.pdf.
 29. Karta Narodów Zjednoczonych. http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php.
 30. Resolution 3314 (XXIX), Adopted by the General Assembly: Definition of Aggression. A/RES/29/3314, 14 December 1974. http://www.un-documents.net/a29r3314.htm.
 31. Security Council Resolution 487, 19 June 1981. S/RES/487 (1981). https://unispal.un.org/ DPA/DPR/unispal.nsf/0/6C57312CC8BD93CA852560DF00653.
 32. Corell John. 2012. Air Strike at Osirak. Air Force Magazine. W http://www.airforce mag.com/MagazineArchive/Documents/2012/April%202012/0412osirak.pdf.
 33. Implications of the Acquisition by Israel of a Nuclear Weapons Capability. Central Intelligence Agency. Whttps://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0005796843.pdf.
 34. Kalman Aaron. Israel used 17 tons of explosives to destroy Syrian reactor in 2007. W http://www.timesofisrael.com/israel-uses-17-tons-of-explosives-to-destroy-syrian-reactor/.
 35. Kaye Dalia Dassa. Do Israelis Really Want to Bomb Iran? RAND Corporation. W http://www.rand.org/blog/2012/01/do-israelis-really-want-to-bomb-iran.html.
 36. Oren Amir. 2007. IDF Lifts Censorship of Sept. 6 IAF Strike on Target Inside Syria, Haaretz. W http://www.haaretz.com/news/idf-lifts-censorship-of-sept-6-iaf-strike-on-target-inside-syria-1.230392.
 37. Questions and Answers about the Nuclear Deal with Iran. Israel Prime Minister's Office. W http://www.pmo.gov.il/English/Pages/Iran.aspx.
 38. UNEF I - Pierwsze Doraźne Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych. UN Infor-mation Center. W http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/unefi.php.
 39. Zanotti Jim, Kenneth Katzman, Jeremiah Gertler, StevenHildreth. 2012. Israel: Possible Mili-tary Strike Against Iran's Nuclear Facilities, Congressional Research Service W https://fas.org/sgp/crs/mideast/R42443.pdf.
 40. Żuradzki Tomasz. b.d. Wojna sześciodniowa a kryteria dopuszczalności uderzenia wyprzedza-jącego - komentarz W http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=9 &m=26&n=2&z=0&kk=113&k=37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu