BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Jacek (Najwyższa Izba Kontroli)
Tytuł
Wdrożenie zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego EPSAS w Unii Europejskiej - aktualny stan prac przygotowawczych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 9-24, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Systemy rachunkowości, Sprawozdawczość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Public finance, Accounting systems, Reporting, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), European Public Sector Accounting Standards (EPSAS)
Abstrakt
Komisja Europejska, wywiązując się z obowiązku nałożonego artykułem 16. dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 2011/85/UE w sprawie wymogów ram budżetowych państw, przeprowadziła ocenę przydatności Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (ang. skrót: IPSAS - International Public Sector Accounting Standards) dla państw członkowskich. Działanie to zapoczątkowało szeroki proces wdrażania jednolitych standardów rachunkowości sektora publicznego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nazwanym "Projektem EPSAS" (ang. skrót: EPSAS - European Public Sector Accounting Standards). To niezwykle ważny etap reformy zarządzania finansami publicznymi, której głównym celem jest osiągnięcie pełnej przejrzystości i poprawy, jakości sprawozdawczości finansowej jednostek sektora publicznego w krajach członkowskich. Dzięki temu pojawiła się możliwość wdrożenia zharmonizowanych, wysokiej jakości, przejrzystych, wiarygodnych i porównywalnych systemów sprawozdawczości finansowej jednostek sektora publicznego w skali całej Unii Europejskiej. Wdrożenie tego projektu przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności w zakresie procesów decyzyjnych przebiegających na poziomie mikro- i makroekonomicznym, zapewni efektywność w dążeniu do osiągnięcia celów polityki sektora publicznego, zapewni wzmocnienie stabilności finansów sektora publicznego oraz stworzy możliwość budowy dziedzictwa majątkowego dla kolejnych generacji. Warto wskazać, że u podstaw IPSAS tkwią, a u przyszłych EPSAS będą: zasada memoriału, zasada podwójnego zapisu oraz biznesowy (systemowy) model sprawozdawczości finansowej, które to zasady i model już obecnie funkcjonują w rachunkowości sektora publicznego w Polsce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Collection of Information Related to the Potential Impact, Incliiding Costs, of Implementing Accrual Acconnting in the Public Sector and Technical Analysis of the Snitability oflndividual IPSAS Standards 2013, s. 107-182, 395, August 2014.
 2. EUROSTAT, PUBLIC CONSULTATION PAPER, Document accompanying the public consultation, Towards implementing European Public Sector Acconnting Standards (EPSAS) for EU Member States -Public consultation on future EPSAS governance principles and structures, Luxembourg, 25 November 2013.
 3. EUROSTAT, Outcome of the Conference " Towards implementing EPSAS" Overview of the project, as at September 2013, Luxembourg, 2 October 2013.
 4. IPSAS Board, Proposed International Public Sector Accounting Standard, First-Time Adoption of Accrual Basis International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) Exposure Draft 53, October 2013.
 5. Kaczurak-Kozak M., Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 765.
 6. Kosikowski C., Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Temida 2, Białystok 2010.
 7. Kościelniak J., Kierunek realizacji europejskich standardów rachunkowości - konferencja EPSAS w Brukseli, "Kontrola Państwowa", nr 4/2013, Warszawa 2013.
 8. Nowak W.A., Projekt europejskich standardów jednostek sektora finansów publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 373, 2014.
 9. Nowak W.A., Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, 2015.
 10. Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 3/2014, Rok LXV.
 11. Remlein M. (red.), Rachunkowość warta poznania, Teoria, praktyka, polityka rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015.
 12. Warsztaty EPSAS Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, Jak osiągnąć bardziej niezawodny i transparentny system rachunkowości? Jak zaprojektować EPSAS dla lepszego wykorzystania budżetu Unii przez państwa członkowskie? Parlament Europejski, Komisja Budżetu, Bruksela 2015.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu