BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Turystyka konna jako szansa rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim
Equestrian Tourism as a Chance to Induce Entrepreneurship Development in the Rural Areas of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 121-129, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój przedsiębiorczości
Tourism, Rural development, Entrepreneurship development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21,
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie, że turystyka konna może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Aby zrealizować cel badawczy zastosowano analizę dostępnych opracowań statystycznych, studia literaturowe oraz badanie ankietowe przeprowadzone wśród ośrodków ogłaszających się na internetowych portalach hippicznych. Przeprowadzone badanie wykazało, że w województwie kujawsko-pomorskim przeważają małe ośrodki jeździeckie i gospodarstwa agroturystyczne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show that equestrian tourism may induce entrepreneurship development in the rural areas of the Kuyavian-Pomeranian voivodeship. In order to achieve the purpose of the research there was carried out a survey among equestrian centers that are advertised on equestrian portals as well as the study of available literature and statistical reports. Conducted research showed that small agritouristic farms and equestrian centres are most common. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska A., (2016), Teorie przedsiębiorczości [w:] Klincewicz, K. (red), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Centralna Baza Danych Koniowatych, (2017), http://cbdk.pl/liczba-koniowatych-2016/#more-531 [18.03.2017].
 3. Drzewiecki M., (2002), Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.
 4. Encyklopedia Zarządzania, (bd.), https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorczo%C5% 9B%C4%87 [18.03.2017].
 5. FITE, (bd.), https://en.fite-net.org/content/view/full/12260 [18.03.2017].
 6. Glapiński A., (2012), Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1/2012 (2).
 7. Glinka B., Gudkova S., (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Iwicki S., (2006), Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, WSG, Bydgoszcz.
 9. Janiszewska J., Cieśla A.,(2006), Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
 10. Jęczmyk A., Maćkowiak M.,(2014), Przedsiębiorczość w agroturystyce [w:] Snarski S. J., Jalinik M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok.
 11. Kosiedowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego [w:] Kosiedowski W. (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK, Toruń.
 12. Kuc feliński, (bd.), https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuc_feli%C5%84ski [17.02.2016].
 13. Marks-Bielska R., Babuchowska K., Lizińska W., (2014), Agritourism as a form of business activity in rural areas, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 13 (3).
 14. Mika M., (2008), Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa.
 15. Różycki P., (2006), Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.
 16. Sasinowski H., (2015), Zarządzanie publiczne jako element innowacyjności i przedsiębiorczości w gospodarce turystycznej, "Ekonomia i Środowisko", nr 4 (55).
 17. Snarski S. J., Jalinik M. (red.), (2014), Przedsiębiorczość w turystyce, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok.
 18. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2012), Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2010r. w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz.
 19. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (2014), Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013r. w województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz.
 20. Woźniak M., (2014), Przedsiębiorczość turystyczna kierunkiem rozwoju atrakcyjnych krajobrazowo gmin wiejskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu