BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Nowoczesne typy łańcuchów dostaw i ich determinanty w kontekście ryzyka zakłóceń
Modern Types of Supply Chains and Their Determinants in the Context of the Disruption Risk
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 2, s. 16-24, rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Terminologia ekonomiczna, Ryzyko
Supply chain, Economic terminology, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano i usystematyzowano nazewnictwo stosowane wobec łańcuchów dostaw rozpatrywanych w kontekście ryzyka zakłóceń, takich jak: szczupły, adaptacyjny, zwinny/elastyczny, sprężysty, odporny, wrażliwy i przejrzysty łańcuch dostaw. Przedstawiono determinanty wrażliwych łańcuchów dostaw wytypowanych na podstawie przeglądu literatury. Ostatecznie zaprezentowano wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych nad atrybutami zmniejszającymi prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia zakłóceń w łańcuchu dostaw. (abstrakt oryginalny)

The article presents and systematizes terminology applied to supply chains considered in the context of the disruption risk, such as lean, adaptive, agile/flexible, resilient, robust, vulnerable and visible supply chain. Also, presents determinants of vulnerable supply chains selected based on the literature review. Finally, the results of the statistical analysis of the attributes of decreasing the likelihood and consequences of disruptions in the supply chain are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhamra, R., Dani, S., Burnard, K. (2011). Resilience: the Concept, a Literature Review and Future Directions. International Journal of Production Research, 49 (18), 5375-5393.
 2. Boin, A., Kelle, P., Whybark, D.C. (2010). Resilient Supply Chains for Extreme Situations: Outlining a New Field of Study. International Journal of Production Economics, 126 (1), 1-6.
 3. Cabrita, M.R., Duarte, S., Carvalho H., Cruz-Machado V. (2016). Integration of Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in a Business Model Perspective: Theoretical Foundations. IFAC-PapersOnLine 49-12,1306-1311.
 4. Chan, H.K., Wang, Y.C. W., Luong L.H.S., Chan F.T.S. (2009). Flexibility and adaptability in supply chains: A lesson learnt from a practitioner. Supply Chain Management: An International Journal, 1 (6), 407-410.
 5. Christopher, M., Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. International Journal of Logistics Management, 15 (2), 1-13.
 6. DHL (2015). Insighton: Report: Risk&Resilience. Bonn: Deutsche Post AG.
 7. Duclos, L.K., Vokurka, R.J., Lummus, R.R. (2003). A conceptual model of supply chain flexibility. Industrial Management & Data Systems, 103 (6), 446-456.
 8. Fayezi, S., Zutshi, A., O'Loughlin, A. (2014). Developing an analytical framework to assess the uncertainty and flexibility mismatches across the supply chain. Business Process Management Journal, Vol. 20 (3), 362-391.
 9. Gattorna, J. (2009). Dynamic Supply Chain Alignment. Gower Publishing Limited, MPG Books Group.
 10. Fan, Q., Xu, X.J., Gong, Z.Y. (2007). Research on lean, agile and leagile supply chain. International conference on wireless communications, networking and mobile computing, 21-25 September: Shanghai, China. New York: IEE, 1-15, 4902-4905.
 11. Fiksel, J. (2003). Designing Resilient, Sustainable Systems. Environmental Science and Technology, 37 (23), 5330-5339.
 12. Handfield, R.B., McWormack, K. (red.) (2008). Supply Chain Risk Management: Minimizing Disruption in Global Sourcing. London-New York: Taylor and Francis, Boca Raton, FL. Taylor&Francis Group.
 13. Hendricks, K.B., Singhal, V.R. (2012). Supply Chain Disruption and Corporate Performance. W: Gurnani, H., Mehrotra, A., Ray, S. (red.), Supply Chain Disruption: Theory and Practice of Managing Risk. London: Springer-Verlang.
 14. Husdal, J. (2010). A Conceptual Framework for Risk and Vulnerability in Virtual Enterprise Networks. W: S. Ponis (red.), Managing Risk in Virtual Enterprise Networks: Implementing Supply Chain Principles. Hershey: IGI. https://pl.scribd.com/document/30766904/A-Conce- ptual-Framework-for-Risk-and-Vulnerability-in-Virtual-Enterprise-Networks#download&from_embed (30.11.2016).
 15. Ivanov, D., Sokolov, B., Kaeschel, J. (2010). A Multi-Structural Framework for Adaptive Supply Chain Planning and Operations Control with Structure Dynamics Considerations. European Journal of Operational Research, 200 (2), 409-420.
 16. Jüttner, U. (2005). Supply Chain Risk Management. Understanding the business requirements from a practitioner perspective. The International Journal of Logistics Management, 16 (1).
 17. Lee, H.L. (2004). The tripple - a supply chain. Harvard Business Review, 102-112.
 18. Lummus, R.R., Vokurka, R.J., Duclos, L.K. (2005). Delphi study on supply chain flexibility. International Journal of Production Research, 43 (13), 2687-2708.
 19. Pakdil, F., Leonard, K.M. (2014). Criteria for a lean organization: Development of a lean assessment tool. International Journal of Production Research, 52 (15), 4587-4607.
 20. Pramod, M., Garg, S. (2006). Analysis of flexibility requirements under uncertain environments. Journal of Modelling in Management, 1 (3), 196-214.
 21. Prater, E., Biehl, M., Smith, M.A. (2001). International supply chain agility: Tradeoffs between flexibility and uncertainty. International Journal of Operations & Production Management, 21 (5/6), 823-839.
 22. Rice, J.B., Caniato, J.F. (2003). Building a secure and resilient supply network. Supply Chain Management Review, 7 (5), 22-30.
 23. Sheffi, Y. (2005). Building a Resilient Supply Chain. Harvard Business Review: Supply Chain Strategy, 1 (8), 1-4.
 24. Soon, Q.H., Udin, Z.M. (2011). Supply chain management from the perspective of value chain flexibility: An exploratory study. Journal of Manufacturing Technology Management, 22 (4), 506-526.
 25. Stevenson, M., Spring, M. (2009). Supply chain flexibility: An inter-firm empirical study. International Journal of Operations & Production Management, 29 (9), 946-971.
 26. Świerczek, A. (2012). Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 27. Szymczak, M. (2015). Elastyczność, wrażliwość i odporność jako cechy adaptacyjnych łańcuchów. W: Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (6).
 28. Teece, D., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamie capabilities and strategie management. Strategie Management Journal, 18 (7), 509-533.
 29. Tomlin, B. (2006). On the value of mitigation and contingency strategies for managing supply chain diruption risks. Management Science, 52 (5), 639-657.
 30. Vokurka, R.J., O'Leary-Kelly, S.W. (2000). A review of empirical research on manufacturing flexibility. Journal of Operations Management, 18 (4), 485-501.
 31. Wadhwa, S., Rao, K.S. (2002). Framework for a flexibility maturity model. Global Journal of Flexible Systems Management, 3 (2/3), 45-55.
 32. Waters, D. (2007). Supply Chain Risk Management. Vulnerability and Resilience in Logistics. London-Philadelphia: Kogan Page Limited.
 33. Wieland, A., Wallenburg, C.M. (2013). The Influence of Relational Competencies on Supply Chain Resilience: a Relational View. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43 (4), 300-320.
 34. Wieteska, G. (2015). Skuteczne reagowanie na zakłócenia - elastyczny łańcuch dostaw. W: J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 382.
 35. Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D. (1990). The Machine That Changed the World. New York: Free Press.
 36. Zsidisin, G.A., Melnyk, S.A., Ragatz, G.L. (2004). The Dark Side of Supply Chain Management. Supply Chain Management Review, 9 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu