BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewieczek Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wymiar instytucjonalny procesów standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Europie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 25-40, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Systemy rachunkowości, Sprawozdawczość, Sektor publiczny, Standaryzacja rachunkowości
Public finance, Accounting systems, Reporting, Public sector, Standardization of accounting
Abstrakt
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie sfery instytucjonalnej procesów standaryzacji rachunkowości sektora publicznego oraz predykcja przyszłych działań w tym zakresie. Dla realizacji postawionego celu przyjęto metody studiów literaturowych z zakresu standaryzacji rachunkowości oraz szczegółowej analizy źródeł internetowych organizacji międzynarodowych zajmujących się opracowywaniem standardów rachunkowości sektora publicznego. W celu sformułowania wniosków końcowych posłużono się metodą syntezy cząstkowych wyników. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Rady 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz.U. L 306 z 23 listopada 2011 r.).
 2. Feschiyan D., The Process of Harmonization of Public Sector Accounting in the EU, "Economic Alternatives", Issue 4, 2013.
 3. Guthrie J., Application of Accrual Accounting in the Australian Public Sector: Rhetoric or Reality, "Financial Accountability and Management", nr 14(1), 1998.
 4. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, International Public Sector Accounting Standards Board, 2014 ed., vol. I, 2014. Preface to International Public Sector Accounting Standards.
 5. Kamela-Sowińska A., Accounting Integration Issues of EU Member States, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", nr 10(2), 2015. DOI: http://dx.doi.org/l0.12775/EQUIL.2015.021.
 6. Mussari R., EPSAS and the Unification of Public Sector Accounting Across Europe, "Accounitng, Economics and Law", nr 4(3), 2014.
 7. Nowy słownik języka polskiego, E. Sobol (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. Nowak W. A., Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, Wrocław 2015.
 9. Nowak W.A., Projekt europejskich standardów rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (EPSAS), "Rachunkowość", nr 3/2014.
 10. Nowak W.A., Suitability of EPSAS for the Government Accounting System in Poland, "International Journal on Governmental Financial Management", Vol. XV, No. 2, 2015.
 11. Points R.J., Bradbury S., International Public Sector Accounting Standards, "The Journal of Government Financial Management", nr 50, 1, 2001.
 12. Public consultation paper Towards Implementing European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) for EU Member States - Public Consultation on Future EPSAS Governance Principles and Structures, European Commission, Luksemburg, 25.11.2013.
 13. PwC Study to Inform the Impact Assessment of EPSAS Implementation: Collection of Information Related to the Potential Impact, Including Costs, of Implementing Accrual Accounting in the Public Sector and Technical Analysis of the Suitability of Individual IPSAS Standards, 2013/S 107-182395, Pricewaterhouse Coopers, 2014.
 14. Sour L., IPSAS and Government Accounting Reform in Mexico, "International Journal of Public Sector Performance Management", Vol. 2, No. 1, 2012.
 15. Sour L., The Government Accounting System Which Will Improve Transparency and Accountability in Mexico, "Transparencia y Privacidad", 2011.
 16. Towards Implementing Harmonised Public Sector Accounting Standards in Member States. The Suitability of IPSAS for the Member States. Report from the Commission to the Council and the Europe and Parliament, Bruksela 2013.
 17. Ugwumadu J., Is EPSAS on Track or Heading for a Siding? "Public Finance International", 24.08.2015, www.publicfinanceinternational.org/feature/2015/08/epsas-track-or- heading-siding.
 18. http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview (dostęp: 30.03.2016).
 19. http://www.ifac.org/news-events/2015-06/application-international-public-sector-accounting-standards (dostęp: 04.04.2016).
 20. www.epsas.eu/en/epsas-the-idea.html (dostęp: 04.04.2016).
 21. www.ipsasb.org/about-ipsasb (dostęp: 05.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu