BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soczówka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Efektywność procesu komunikacji w zespole Scrumowym
Effective Communication in the Scrum Team
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 131-141, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Komunikowanie w grupie, Efektywne komunikowanie
Project management, Communication in a group, Effective communication
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21,
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na kształtowanie procesu efektywnej komunikacji. Autor porównuje techniki komunikacji wykorzystywane w Metodyce Scrum z cechami efektywnej komunikacji przedstawianymi w literaturze. Celem artykułu jest odnalezienie sposobów wzmagających efektywność komunikacji według Metodyki Scrum. (abstrakt oryginalny)

This article presents major factors having an impact on effective communication. The author aims to compare the ways of communication using Scrum Method in the proper process of communication as defined in the subject literature. This article is an attempt to define frequent reasons for effective communication in the Scrum Team. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaśniok M., Całek A., Polok G., Kasperek K., Piłat M., (2009) Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 2. Kaczmarek B., (2005), Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin
 3. Katzenbach J.R., Smith D.K. (2015) The Wisdom of Teams, Creating the High-Performance Organization, Harvard Business School Press, Boston
 4. Koszlajda A., (2010), Zarządzanie projektami IT przewodnik po metodykach, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 5. Linz T., (2016), Testowanie w procesie Scrum, Wydawnictwo Promise,
 6. Ober J., (2013), Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie z.65,
 7. Pawlak M., (2008), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
 8. Schwaber K., Sutherland J., (2013), Scrum Guide™ Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry, Scrum. org,
 9. Stabryła A., (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa
 10. Stoner J.A.F., Wankel Ch., (1992), Kierowanie. PWE, Warszawa
 11. http://www.scrumguides.org/history.html [11.02.2017]
 12. http://bc.pollub.pl/Content/673/zwinne.pdf [12.03.2017]
 13. http://smallbusiness.chron.com/importance-team-communication-skills-3079 [19.03.2017]
 14. http://www.wikconsulting.pl/attachments/article/114/Efektywny_system_komunikacji [19.03.2017]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu