BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikulski Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Praktyczne aspekty realizacji społecznej odpowiedzialności w sektorze TSL na tle wybranych teorii CSR
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, 2016, s. 82-100, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Transport, Spedycja, Logistyka, Innowacje, Telematyka
Corporate Social Responsibility (CSR), Transport, Freight forwarding, Logistics, Innovations, Telematics
Abstrakt
W rozdziale, dla przedstawienia roli telematyki w sektorze TSL oraz specyfikacji telematycznych systemów usługowych w transporcie i logistyce, scharakteryzowano proponowane działania służące równoważeniu mobilności i kreowaniu inteligentnego transportu miejskiego i inteligentnych systemów logistycznych, uwzględniając e-logistykę. Wskazano na silne związki między innowacyjnością sektora TSL a wykorzystaniem nowoczesnych systemów telematycznych w świetle głównych uwarunkowań i trendów rozwoju współczesnej logistyki. Dopełnieniem treści tego rozdziału jest podjęcie kwestii aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i logistycznych według wyników badań GUS. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badzińska E., Cichorek S., Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym - studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 875, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 41, t. 2, 2015.
 2. Wydro K.B., Usługi i systemy telematyczne w transporcie, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne", nr 3-4, 2008.
 3. Komninos N., Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spoon Press, London 2002.
 4. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja Smart City jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 721, "Studia Informatica", nr 29,2012.
 5. Węcławowicz-Bilska E., Miasto przyszłości - tendencje, koncepcje, realizacje, " Architektura Czasopismo Techniczne", z. 1, 2012.
 6. Tomaszewska E.J., Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 875, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 41, t. 2, 2015.
 7. Janecki R., Nowa kultura mobilności jako kierunek rozwoju transportu miejskiego i regionalnego w województwie śląskim. Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne", nr 143, 2013.
 8. Gudmudson H.: Sustainable Transport and Performance Indicators W: Transport and the Environment. Issues in Environmental Science and Technology, No. 20, R.E. Hester, R.M. Harrison (eds.), The Royal Society of Chemistry, Cambridge 2004.
 9. Rudnicki A.: Uwarunkowania przestrzenne polityki transportowej W: Planowanie przestrzenne a wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej, E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak (red.), "Czasopismo Techniczne", z. 2, 2005, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
 10. Black W.R., Sustainable Transportation: Problems and Solutions, The Guilford Press, Nowy Jork 2010.
 11. Zegras P.Ch., Sustainable Urban Mobility; Exploring the Role of the Built Environment, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 2005.
 12. Bujak A., Cieśliński W., Prototypowanie optymalizacji zintegrowanych procesów logistycznych z wykorzystaniem paradygmatu SOA (Service Oriented Architecture) i Business Process Intelligence (BPI), LOGITRANS - VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie", "Logistyka" t. 2, 2010.
 13. Kazimierska-Grębosz M., Grębosz M., Wspomaganie komputerowe w kontekście rozwoju inteligentnej logistyki, XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, "MECHANIK", nr 7, 2015.
 14. Qin F.: Logistics Facilities and Technological Development W: Contemporary Logistics in China: Proliferation and Internationalization, L. Wang (red.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2016.
 15. Klepacki B., Gidziński M., Inteligentna logistyka jako element kreowania wartości dodanej dla klienta, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą "Studia i Materiały", nr 73, 2015.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu