BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piśniak Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Ryzyko występujące w transferze wiedzy
The Risks of Knowledge Transfer
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 157-164, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Transfer wiedzy, Ryzyko
Knowledge management, Knowledge transfer, Risk
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21, M 15,
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktualnie za fundamentalny potencjał we współczesnej gospodarce uznaje się wiedzę, która stanowi źródło sukcesu bądź klęski ekonomicznej. Przedsiębiorstwa, w szczególności ich kierownictwa, muszą być zdolne do zapewnienia firmie zasobów pracowniczych gwarantujących najwyższy poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności. Co za tym idzie w każdej organizacji powinien funkcjonować prawidłowo przebiegający proces transferu wiedzy, czyli taki, w którym zostaną zminimalizowane czynniki generujące ryzyko. W przedłożonej publikacji, zostały zidentyfikowane na podstawie analizy literaturowej czynniki zakłócające prawidłowy proces transferu wiedzy, czyli występujące ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Currently, as a fundamental potential in the modern economy is considered to knowledge, which becomes a source of economic success or defeat. Enterprises, in particular, their management must be able to provide the company staff resources to guarantee the highest level of knowledge, competencies and skills. Hence in any organization should function properly extends the knowledge transfer process, which is one in which will be minimized factors generating the risk. The submitted publications were identified based on the analysis of literature confounders proper knowledge transfer process, which is occurring risks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Glabiszewski W., (2014), Potencjał absorpcyjny w świadomości naczelnego kierownictwa banków, AUNC Zarządzanie nr 2.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 3. Lichtarski J. (red.) (2005), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 4. Bernstein P.L. (1979), Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa.
 5. Piśniak M. (2015), Taksonomia definicji ryzyka i próba ich klasyfikacji, Ekonomiczne i prawne wyzwania roku 2015, Lwów.
 6. Dunaj B. (red.) (1998), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa.
 7. Pasieczny L. (red.) (1981), Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 8. Nonaka, I.; Toyama, R.; Konno, N. (2000): SECI, Ba and Leadership: A unified model of dynamic knowledge creation, Long Range Planning, Vol. 33.
 9. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 10. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000
 11. McDermott R. (1999), Why Information Technology Inspired but cannot deliver knowledge management, California.
 12. Gibbert M., Leibold M., Probst G. (2002), Five styles of customer knowledge management, and how smart companies use them to create value, Publicis Kommunikations Agentur Gmbh, GWA, Erlangen.
 13. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Zygała R.(2007), Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrcoław.
 15. Kiełtyka L.(2003), Ochrona i bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 16. Kaczmarek T.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa Difin.
 17. Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (2008), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu