BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Stajniak Maciej (Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu), Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Wielkość przedsiębiorstwa a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora transportowego w Polsce Wschodniej
Size of Companies and Innovation Activity of Transport Related Enterprises in Eastern Poland
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 2, s. 30-34, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Transport, Przemysł, Region
Innovations, Transport, Industry, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest pokazanie, jaki wpływ na aktywność innowacyjną ma przynależność do konkretnych klas wielkości przedsiębiorstw. Główną hipotezą badawczą jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna w systemach przemysłowych jest zdeterminowana oddziaływaniem struktury wielkości przedsiębiorstw, a jej wpływ na aktywność innowacyjną ma różnokierunkowy charakter (pozytywny lub negatywny). Wyniki oparto na badaniu przeprowadzonym wśród przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce Wschodniej. Wzięło w nim udział 167 przedsiębiorstw przemysłowych należących do tego sektora. W celu określenia wpływu klasy wielkości na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, wykorzystano modele oparte na analizie prawdopodobieństwa - modele probitowe. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to show the impact on innovation activity the belonging to a specific size of enterprise. The main research hypothesis is the claim that innovative activity in industrial systems is determined by the interaction of structure-sized companies, and its impact on innovation activity is of different nature (positive or negative). The test results were based on a survey of industrial companies representing the transport sector in Eastern Poland. It was attended by 167 industrial enterprises belonging to this sector. In order to determine the effect of class size on the activity of innovative enterprises, used models based on probability analysis - probit models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch, D. (1995). Innovation and Industry Evolution. MIT Press. Cambridge MA.
 2. Berkson, J. (1990). Maximum likelihood in the Pharmaceutical Science. New York: Marcel Dekker.
 3. Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 4. Fiedorowicz, K., Duda, J. (2007). Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (ii).
 5. Gruszczyński, M., Kluza, S., Winek, D. (2003). Ekonometria. Warszawa: WSHiFM.
 6. Herrera, L., Sanchez-Gonzalez, G., Bravo, E. (2010). Firm Size and Innovation Policy. Working Paper on XX Congreso Nacional de Ace- de. Granada.
 7. Lipiec-Zajchowska, M. (red.) (2003). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: PWN.
 9. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wyd. 3). Paryż.
 10. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 11. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki (tom 2). Kraków: Statsoft.
 12. Szopik-Depczyńska, K., Świadek, A. (2012). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną w regionalnym systemie przemysłowym w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-11. W: E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55. Szczecin.
 13. Szopik-Depczyńska, K., Świadek, A. (2014). Łańcuchy dostaw a aktywność innowacyjna w województwie podlaskim. Economics and Management, (2).
 14. Szopik-Depczyńska, K., Świadek, A. (2013). Przemysłowe łańcuchy dostaw w kształtowaniu aktywności innowacyjnej województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-11. W: D. Stahl, D. Głuszczuk (red.), Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 285. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UW.
 15. Welfe, A. (1998). Ekonometria. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu