BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętek-Kwaśniewska Katarzyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Wykorzystanie kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce
The Use of Trade Credit in Business Financing in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 203-216, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt handlowy, Źródła finansowania, Zobowiązania handlowe, Finansowanie przedsiębiorstwa
Commercial credit, Source of financing, Commercial liabilities, Financing enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kredyt handlowy jest powszechnie stosowanym krótkoterminowym źródłem finansowania działalności przedsiębiorstw. Jego wykorzystanie w toku działalności determinowane jest wieloma czynnikami. W szczególności, podkreśla się, że kredyt handlowy jest spontanicznym, łatwo dostępnym i elastycznym źródłem finansowania. Celem artykułu jest analiza wykorzystania kredytu handlowego jako źródła finansowania przez przedsiębiorstwa w Polsce. Badania przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Okres analizy obejmuje lata 2009-2014. W wyniku badań potwierdzono istotność zobowiązań handlowych w strukturze zobowiązań krótkoterminowych, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Analiza danych wskazuje na zróżnicowane znaczenie zobowiązań handlowych w zależności od sekcji, w której działa przedsiębiorstwo.(abstrakt oryginalny)

Trade credit is a commonly used short-term source of business financing. The use of trade credit in the course of business is determined by a number of factors. In particular, it is noted that trade credit is a spontaneous, easily available and flexible source of funding. The aim of the paper is to examine the use of trade credit as a source of finance of enterprises in Poland. The research was conducted on the basis of data from the Polish Central Statistical Office. The research period covers the years 2009-2014. The research confirmed the significance of trade liabilities in the structure of short-term liabilities, regardless of the size of the enterprise. The data analysis indicates that the importance of trade liabilities varies depending on the sector in which the business operates.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień Witold. 2011. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 2. Damodaran Aswath. 2007. Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 3. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2009 r. 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 4. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2010 r. 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 5. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2011 r. 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 6. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2012 r. 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 7. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r. 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 8. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2014 r. 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 9. Ehrhardt Michael C., Brigham Eugene F. 2008. Corporate Finance: A Focused Approach. Third Edition. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
 10. Kaczmarek Tadeusz Teofil. 2014. Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 11. Kreczmańska-Gigol Katarzyna. 2013. Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału. Warszawa: Difin.
 12. Kreczmańska-Gigol Katarzyna. 2014. Kredyt kupiecki. W Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. Joanna Szlęzak-Matusewicz, Paweł Felis, 149-167. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 13. Kubiak Jarosław. 2005. Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 14. Lasher William R. 2015. Practical Financial Management. Eight Edition. Boston: Cengage Learning.
 15. Rytko Piotr. 2009. Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 16. Zawadzka Danuta. 2009. Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu