BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korcelli-Olejniczak Ewa (Polska Akademia Nauk), Dworzański Piotr (Uniwersytet Warszawski), Piotrowski Filip (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm
Economic Performance in a Socially Diverse District. Opinions of Local Entrepreneurs
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 357-369, bibliogr. 19 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Procesy społeczne, Struktura społeczna
Entrepreneurship development, Social process, Social structure
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R19
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dzielnica Praga Płn.
Warsaw District Praga North
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zróżnicowanie społeczne warszawskiej dzielnicy Praga Północ ma znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości. Podlegający intensywnym procesom gentryfikacji obszar zmienia się niezwykle szybko, a jego tradycyjna tkanka społeczna poddawana jest licznym bodźcom. Lokalna społeczność, do tej pory zdominowana przez przedstawicieli klasy niższej charakteryzujących się poza relatywnie niskim poziomem dochodu wykształceniem często sięgającym najwyżej poziomu szkoły średniej, ale także relatywnie niskimi oczekiwaniami względem rynku usług czy oferty oraz jakości dostępnych w otoczeniu produktów, jest obecnie rozsadzana od środka przez wyspowe ośrodki gentryfikacji. Jej przejawem są przede wszystkim nowe inwestycje mieszkaniowe i biznesowe, także z zakresu gospodarki kreatywnej. Opisywane zjawiska dają unikatową możliwość badania znaczenia gwałtownej zmiany społecznej dla funkcjonowania przedsiębiorczości na "starej Pradze". Pozwalają obserwować strategie podejmowane przez istniejące tam już przedsiębiorstwa, jak i nowo powstające firmy w sytuacji zwiększającego się zróżnicowania społecznego potencjalnych klientów. W niniejszym artykule opisano szerokie spektrum działań podejmowanych przez przedstawicieli biznesu, jednocześnie wskazując dominujące trendy, jak i wyróżniające się nietypowe strategie biznesowe. Badane zjawiska stają się także swoistym eksperymentem pozwalającym na weryfikację dotychczasowych założeń teoretycznych w tym obszarze wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia różnorodności społecznej w bezpośrednim otoczeniu biznesu dla efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to answer the question how social diversity of one of Warsaw's 18 districts, Praga Północ, plays a role in the area's economic performance. With an ongoing gentrification process, Praga Północ is changing at fast rate, with islands of modernisation appearing in the ocean of its traditional social tissue. The local community was once dominated by lower class inhabitants, with typically low income and secondary education, that had relatively low expectations with regard to local market and quality of products and services. At present, the area is more socially diverse, as new middle class citizens live here, due to new housing investments and the establishment of creative firms. The situation in Praga provides a unique possibility to research the impact of the area's rapid social change on local economic performance. We investigate strategies undertaken by existing enterprises and newly-founded ones when facing a growing diversification of potential clients. We describe the wide spectre of activities undertaken by business owners and point to dominating trends and outstanding business behaviours. The study is also a specific experiment, that allows to verify theoretical assumptions on the basis of local knowledge with special focus on the impact of social diversity on economic performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., La Ferrara E., 2005, Ethnic Diversity and Economic Performance, "Journal of Economic Literature", no. 43, 10.1257/002205105774431243.
 2. Bellini E., Ottaviano G.I.P., Pinellii D., Prarolo G., 2008, Cultural Diversity and Economic Performance: Evidence from European Regions, Hamburg Institute of International Economics (HWWI).
 3. Bodaar A., Rath J., 2005, Cities, Diversity and Public Space, "Metropolis World Bulletin", no. 5.
 4. Duranton G. i D. Puga, 2001, Nursery Cities: Urban Diversity, Process Innovation, and the Life Cycle of Products, American Economic Review, 91(5), https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1454
 5. Easterly W.R., Levine R.E., 1997, Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions Dataset, "Quarterly Journal of Economics", no. 112, https://doi.org/10.1162/003355300555466.
 6. Eraydin A., Tasan-Koki T., Vranken J., 2010, Diversity Matters: Immigrant Entrepreneurship and Contribution of Different Forms of Social Integration in Economic Performance of Cities, "European Planning Studies", no. 18, https://doi.org/10.1080/09654311003593556.
 7. Fainstein S., 2005, Cities and Diversity: Should We Want it? Can We Plan for it?, "Urban Affairs Review", no. 41, https://doi.org/10.1177/1078087405278968.
 8. Fischer M.J. i S.M. Douglas, 2000, Residential Segregation and Ethnic Enterprise in U.S. Metropolitan Areas, Social Problems, 47(3): 408-424. 10.1177/1078087405278968
 9. Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
 10. Hackler D., Mayer H., 2008, Diversity, Entrepreneurship, and the Urban Environment, "Journal of Urban Affairs", no. 30(3), DOI:10.1111/j.1467-9906.2008.00396.x.
 11. Jacobs J., 1970, The Economy of Cities, Vintage Books, New York.
 12. Kliszko C., 2013, Położenia materialne polskich pracodawców i ich postawy prozdrowotne [w:] Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Scholar, Warszawa.
 13. Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Dworzański P., Piotrowski F., 2016, Fieldwork Entrepreneurs, Warsaw.
 14. MIER, 2009, The Case for Agglomeration Economies, "Manchester Independent Economic Review".
 15. Musterd S., Bontje M., Ostendorf W., 2006, The Changing Role of Old and New Urban Centers: The Case of the Amsterdam Region, "Urban Geography", no. 27(4), https://doi.org/10.2747/0272-3638.27.4.360.
 16. Nathan M., 2011, Ethnic Inventors, Diversity and Innovation in the UK: Evidence from Patents Microdata, Spatial Economics Research Centre discussion paper no. SERCDP0092. Spatial Economics Research Centre, London.
 17. Rezetti C.M., Curran D.J., 2008, Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo, PWN, Warszawa.
 18. Taşan-Kok T., Vranken J., 2008, From Survival to Competition? The Socio-spatial Evolution of Immigrant Entrepreneurs [w:] Cities between Competitiveness and Cohesion: Discourses, Realities and Implementation, red. P. Ache, H.T. Andersen, T. Maloutas, M. Raco, T. Taşan-Kok, Springer, Amsterdam.
 19. Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta St. Warszawy, 2015, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu