BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielak Janina (Najwyższa Izba Kontroli)
Tytuł
Zasady rachunkowości sektora finansów publicznych oraz ustalenia Najwyższej Izby Kontroli w zakresie ich przestrzegania
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 61-70, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Public finance, Accounting, Financial reporting
Firma/Organizacja
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
Abstrakt
Finanse publiczne odgrywają w systemie gospodarki rynkowej istotną rolę. Działalność jednostek sektora finansów publicznych stanowi znaczną część produktu krajowego brutto, a ich aktywa i zobowiązania są znaczące w gospodarce narodowej. Zarządzanie nimi oraz gospodarowanie środkami publicznymi wymaga pozyskiwania informacji, w tym o alokacji, rozdziale i zużyciu tych środków. Informacji tych dostarcza rachunkowość jako system gromadzenia danych, ich przetwarzania i prezentacji. Z uwagi na bieżącą sytuację gospodarczą, w tym występującą nierównowagę finansów publicznych oraz podjęte przez Unię Europejską działania zmierzające do wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich, rola sprawozdań finansowych nabiera szczególnego znaczenia. Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych jednostek sektora stanowi bowiem ważny element w procesie zarządzania finansami publicznymi. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o wynikach kontroli: Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych, NIK, Warszawa 2015.
  2. Kuzikiewicz T. (red.), Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych, PWE, Warszawa 2014.
  3. Zysnarska A., Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ODDK, Gdańsk 2012.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu