BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Development of Organic Farming in Poland
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 533-543, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Organizacja produkcji, Produktywność rolnictwa
Ecological agriculture, Organisation of production, Agriculture productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Głównym celem pracy była charakterystyka rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2014. Analizowano liczbę i strukturę producentów ekologicznych, strukturę gruntów użytkowanych metodami ekologicznymi oraz organizację, produktywność i dochodowość gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych. Badania wykazały, że w okresie funkcjonowania w ramach UE rolnictwo ekologiczne w Polsce dynamicznie się rozwijało. W latach 2004-2014 liczba producentów ekologicznych wzrosła ogółem prawie 7-krotnie, a zmiany te wynikały zarówno ze wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych, jak i przedsiębiorstw przetwórstwa ekologicznego. Gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne znacznie różnią się pod względem organizacji, produktywności oraz dochodowości. Gospodarstwa konwencjonalne uzyskiwały znacząco wyższy poziom produktywności oraz dochodowości ziemi i pracy. Ponadto sytuacja ekonomiczna gospodarstw ekologicznych była istotnie determinowana przez subwencje, które stanowiły blisko 80% wartości dochodu uzyskiwanego z produkcji rolniczej. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to characterize development of organic farming in Poland in 2004-2014. The research refers to aspects such as the number and structure of organic producers, the structure of ecological land and organization, and the productivity and profi tability of organic farmsin comparison to conventional farms. The research shows that since the accession of Poland into the EU, the domestic organic farming sector has developed dynamically. The number of organic producers increased sevenfold in 2004-2014 and the observed changes were caused by an increase in both the number of ecological farms and organic food processing enterprises. Organic and conventional farms clearly diff er in terms of organization, productivity and profi tability. Conventional farms experienced higher rates of productivity, land profi tability, and work profi tability. Furthermore, the financial situation of organic farms was vastly determined by state subsidies, which constituted almost 80% of income accrued from agricultural production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gulbicka, B. (2007). Rynek żywności ekologicznej - ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  2. IJHARS (2015). Raporty o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2014. Warszawa. Retrieved Jan 30th 2016 from: http://www.ijhar-s.gov.pl/.
  3. Komorowska, D. (2006). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Probl. Roln. Świat., 15, 43-48.
  4. Kuś, J., Jończyk, K. (2009). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. J. Res. Appl. Agric. Eng., 54(3), 178-182.
  5. Łuczka-Bakuła, W. (2005). Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów. Wieś Roln., 2, 179-182.
  6. Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej - wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa: PWE.
  7. FADN (2016). System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Retrieved Jan 30th 2016 from: http://www.fadn.pl/.
  8. GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.80
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu