BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mucha Beata (The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych)
Tytuł
The Impact of Working Life Conditions on the Quality of Life
Źródło
Journal of Quality and Environmental Studies, 2016, vol. 3, nr 2, s. 12-22, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Jakość pracy, Zadowolenie z pracy, Nauczyciele, Szkolnictwo wyższe
Quality of work, Job satisfaction, Teachers, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The aim of this paper is identify and assess the working environment conditions of university teachers taking account the factors affecting the conditions of, and having negative/positive impact on, the quality of the working life. An indirect goal was to answer the question of whether the quality of the working environment contributes to lowering/increasing the quality of the working life. Design/methodology/approach: The research utilises a critical analysis of the literature, and a survey using a questionnaire. The survey was conducted on a population of 21 university teachers working for the Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych.. Findings: As proven by the analysis, there are many components pointing to the inseparable connection between the working-environment conditions and the quality of the working life. Properly implemented and skilfully used forms of countering unfavourable phenomena which disrupt the work process are the key for securing the proper quality of the work-management process. This regards interpersonal relations, work organisation and stress and burnout prevention. The objective of the study was to identify and assess the working-environment conditions. The conducted empirical research proved the theory that the quality of the working environment significantly impacts on the quality of the working life. As shown by the results, university teachers at the PWSZ in Wałbrzych value highly job satisfaction and psychological security. Originality/value: High requirements in the profession of university teacher are associated with a medium level of decision-making authority, which does not have a positive impact on the willingness to introduce changes to the working environment. A higher quality of the working environment contributes to a higher quality of the working life.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baraniak B., Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 2. Blalock H.M., Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa 1975.
 3. Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 4. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1993.
 5. Lisiecka K., Filozofia jakości życia a metody zarządzania przedsiębiorstwem, "Problemy jakości", nr 8, 1999.
 6. McMullen K., Schellenberg G., Job Quality in Non-profit Organizations. CPRN Research Series on Human Resources in the Non-profit Sector, Nr 2, 2003.
 7. Midor K., Wieczorek A., Kształtowanie jakości życia pracowników w środowisku przemysłowym, - studium literaturowe, s. 432 i n. [http://www.ptzp.org.pl/, (dostęp: 26.05.2016)].
 8. Mularska - Kucharek M., Postawa przedsiębiorcza a subiektywna i obiektywna jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, "Humanizacja pracy. Jakość życia pracownika w perspektywie work - live balance?" red. Walczak - Duraj D., Uniwersytet Łódzki, nr 4 (274), 2013.
 9. Nowak, M., Controlingowe wsparcie usprawnienia pracy menedżera oraz optyma- lizacji jej efektów, Problemy Zarządzania, nr 4 (22), 2008.
 10. Pietsch E, Pokorski J, Ogińska H., Konflikt praca-rodzina u polskich pielęgniarek. w: Pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle czyli raport z badań europejskiego projektu NEXT. Materiały konferencyjne, Warszawa 2005.
 11. Robak E., Słocińska A., Kształtowanie równowagi praca - życie wśród pracowników poprzez społeczne środowisko pracy, w: Humanizacja pracy. Jakość życia pracownika w perspektywie work - live balance ? red. Walczak - Duraj D., Uniwersytet Łódzki, nr 4 (274), 2013.
 12. Sajkiewicz, A. (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa 2004, Poltext.
 13. Sennett R., Etyka dobrej roboty, Muza SA, Warszawa 2010.
 14. Skrzypek E., Czynniki kształtujące jakość życia. w: "Ergonomia niepełnosprawnym, jakość życia pod red. Lewandowski J., Lecewicz - Bartoszewska J. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 15. Sztumski J., Badania ankietowe, [w:] Bocheńska-Seweryn M., Kluzowa K., (red.) Elementy socjologii, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999.
 16. Tomaszewska, M., Cieśla, D., Czerniak, J., Dykowska G., Możliwość doskonalenia zawodowego pielęgniarek - potrzeby a rzeczywistość. Problemy Pielęgniarstwa, nr 1-2 (16), 2008.
 17. Quality in Work 2010 [http://www.ec.europa.eu/social/, (dostęp: 24.08.2016)].
 18. Walkowiak, R., Kompetencje kierowników w obliczu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Problemy Zarządzania, nr 4 (22), 2008.
 19. Wołowska A., Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników. "Rocznik Andragogiczny", tom 20, 2013.
 20. Wyrostek M., Praca jako determinanta jakości życia człowieka, (w:) [http://jmf.wzr.pl, (dostęp: 30.06.2016)].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5137
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu