BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart-Gansiniec Regina (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Zaufanie a crowdsourcing w organizacjach publicznych
Trust and crowdsourcing in public organisations
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 229-240, bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Crowdsourcing, Zaufanie, Organizacje publiczne
Crowdsourcing, Trust, Public organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Crowdsourcing oznacza wydzielenie funkcji, które dotychczas wykonywali pracownicy i ich przeniesienie, w formie otwartego zaproszenia on-line, do niezdefiniowanej wirtualnej społeczności - tłumu. W praktyce gospodarczej stał się megatrendem, który napędza innowacje, współpracę w dziedzinie badań naukowych, biznesu czy społeczeństwa. Sięga po niego coraz więcej organizacji, również organizacje publiczne. O zaufaniu można mówić w sytuacji gotowości do uwrażliwienia się jednej strony na działania drugiej strony opartej na przekonaniu, że druga strona wykonała konkretne, istotne dla ufającego działania. Chociaż relacja zaufania i crowdsourcingu wydaje się oczywista, niemniej jednak prace teoretyczne i empiryczne w tym zakresie są rozproszone. Brak przede wszystkim ujęcia wielopoziomowego: z perspektywy organizacji, społeczności wirtualnej oraz technologii. Celem artykułu poszukiwanie relacji między zaufaniem a crowdsourcingiem w kontekście organizacji publicznych. Analiza poziomów crowdsourcingu oraz dotychczasowych prac teoretycznych i wyników badań upoważnia do sformułowania stwierdzenia, że zaufanie jest uznawane za centralny element oraz jeden z warunków powodzenia projektów crowdsoucingowych, także inicjowanych przez organizacje publiczne.(abstrakt oryginalny)

Crowdsourcing means separation of functions, once performed by employees and outsourcing them, in the form of an open on-line call, to an undefined virtual community - the crowd. In the economic practice it has become a megatrend, which drives innovations, collaboration in the field of scientific research, business, or the society. More and more organisations, including public organisations reach for it. One may talk about trust in a situation of readiness for becoming sensitive by one party to the action of the other party based on a conviction that the other party has carried out specific actions, which are important to the trusting party. Although the relation between trust and crowdsourcing seems to be obvious, nonetheless theoretical and empirical studies in this scope are dispersed. There is a lack, above all, of a multilevel approach; from the perspective of the organisation, virtual community, and technology. The aim of the article is searching for the relations between trust and crowdsourcing in the context of public organisations. The analysis of the levels of crowdsourcing and the existing theoretical studies and research results enable formulating of an ascertainment that trust is considered to be the central element and one of the conditions of crowdsourcing projects' success, initiated also by public organisations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdul-Rahman A., Hailes S., Supporting trust in virtual communities, 33 rd Hawaii Conference on System Sciences, 2000.
 2. Brabham D. C., Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases, Convergence, "The International Journal of Research into New Media Technologies" 2008, No. 14 (1).
 3. Cheng JaoHong, Chung-Hsing Yeh, Chia-Wen Tu, Trust and knowledge sharing in green supply chains, "Supply Chain Management: An International Journal" 2008, Vol. 13, Iss. 4.
 4. Chesbrough H. W., Crowther A. K., Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries, "R&D Management" 2006, No. 36 (3).
 5. Ederer F., Manso G., Is pay-for-performance detrimental to innovation?, "Management Science" 2013, No. 59 (7).
 6. Erickson L. B., Trauth E. M., Petrick I., Hanging with the right crowd: Matching crowdsourcing need to crowd characteristics, 33 International Conference on Information System, Orlando 2012.
 7. Estelles-Arolas E., Gonzalez-Ladron-de-Guevara F., Towards an integrated crowdsourcing definition, "Journal of Information Science" 2012, No. 38 (2).
 8. Gilbert J., Tang T., An Examination of Organizational Trust Antecedents, "Public Personnel Management" 1998, No. 27 (3).
 9. Howe J., The rise of crowdsourcing, "Wired Magazine" 2006, No. 14 (6).
 10. Hsu M. H., Ju T. L., Yen C. H., Chang C. M., Knowledge sharing behavior in virtual communities: The relationship between trust, self-efficacy, and outcome expectations, "International Journal Human-Computer Studies" 2007, No. 65 (2).
 11. Jinyang L., Knowledge Sharing in Virtual Communities: A Social Exchange Theory Perspective, "Journal of Industrial Engineering and Management" 2015, No. 8 (1).
 12. Kramer R. M., Cook K. S., Trust and distrust in organizations: Dilemmas and approaches, Russell Sage Foundation, New York 2004.
 13. Leimeister J. M., Ebner W., Krcmar H., Design, Implementation, and Evaluation of Trust- -Supporting Components in Virtual Communities for Patients, "Journal of Management Information Systems" 2005, No. 21.
 14. Lenart-Gansiniec R., Społeczności wirtualne i otwarte innowacje - perspektywa organizacji publicznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 280.
 15. Majchrzak A., Malhotra A., Towards an information systems perspective and research agenda on crowdsourcing for innovation, "The Journal of Strategic Information Systems" 2013, No. 22 (4).
 16. Martinez M. G., Inspiring crowdsourcing communities to create novel solutions: competition design and the mediating role of trust, "Technological Forecasting and Social Change" 2017, Vol. 117.
 17. Paliszkiewicz J., Zaufanie w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2013.
 18. Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 19. Sharma A., Crowdsourcing Critical Success Factor Model Strategies to harness the collective intelligence of the crowd, Working Paper 2010.
 20. Shen Xiao-Liang, Lee Matthew K. O., Cheung Christy M. K., Exploring online social behavior in crowdsourcing communities, "Journal Computers in Human Behavior" 2014, Vol. 40, Iss. C.
 21. Surowiecki J., The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations, Doubleday, New York 2004.
 22. Wang M., The Analysis of Information Crowdsourcing Cloud for Disaster Management: Case Studies of Taiwan Morakot Typhoon, Proceeding of Science, International Symposium on Grids and Clouds (ISGC), 2014.
 23. Wasko M. M., Faraj S., Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice, "MIS Quarterly" 2005, No. 29 (1).
 24. Yang J., Bozzon A., On the Improvement of Quality and Reliability of Trust Cues in Micro- -task Crowdsourcing (Position paper), 2017, https://arxiv.org/pdf/1702.03385.pdf
 25. Zhao Y., Zhu Q, Evaluation on crowdsourcing research: Current status and future direction, "Information Systems Frontiers" 2014, No. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu