BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zjawiska patologiczne obniżające stopień zaufania w przedsiębiorstwie
Pathological phenomena reducing trust in an enterprise
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 241-252, tab., bibliogr. 22 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zaufanie organizacyjne, Patologia organizacji
Trust, Organizational trust, Organisation pathology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule jest zjawisko zaufania w przedsiębiorstwie, a dokładniej identyfikacja zjawisk patologicznych obniżających stopień zaufania interpersonalnego. W artykule dokonano krótkiego omówienia pojęcia i znaczenia zaufania rozpatrywanego w różnych kontekstach. Zasadniczą cześć artykułu stanowi prezentacja wyników badań dotyczących identyfikacji skali i częstotliwości zjawisk patologicznych obniżających stopień zaufania interpersonalnego. Badania przeprowadzono w 2016 roku na 152 słuchaczach studiów podyplomowych zawodowo związanych z przedsiębiorstwami działającym na rynku polskim. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na dużą skalę i częstotliwość występowania zjawisk patologicznych obniżających poziom zaufania interpersonalnego. Rodzaj doświadczanych zjawisk patologicznych oraz częstotliwość ich występowania były wyraźnie zróżnicowane w poszczególnych grupach pracowniczych.(abstrakt oryginalny)

The subject of the article is the phenomenon of trust in an enterprise, specifically identification of pathological phenomena reducing interpersonal trust. The article shortly discusses the terms of trust and its understanding considered in various contexts. The major part of the publication presents results of research identifying the range and frequency of pathological phenomena reducing interpersonal trust. The research covered 152 postgraduate students in 2016, professionally linked with enterprises operating on the Polish market. The results clearly indicate a large range and frequency of pathological phenomena reducing interpersonal risk. The kinds and frequency of pathological phenomena experienced by the students were visibly diversified in particular employee groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bharadwaj N., Matsuno K., Investigating the Antecedents and Outcomes of Customer Firm Transaction Cost Saving in a Supply Chain Relationship, "Journal of Business Research" 2006, No. 59.
 2. Bohnet I., Zeckhauser R., Trust, Risk, and Betrayal, "Journal of Economic Behavior and Organization" 2004, No. 55 (4).
 3. Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 4. Cho Y. J., Park H. J., Exploring the relationship among trust, employee satisfaction, and organizational commitment, "Public Management Review" 2011, No. 13.
 5. Dirks K. T., Ferrin D. L., Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for research and practice, "Journal of Applied Psychology" 2002, No. 87.
 6. Dirks K. T., Trust in leadership and team performance: Evidence from NCAA basketball, "Journal of Applied Psychology" 2000, No. 85.
 7. Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K., The Role of Trust in Organisational Innovativeness, "European Journal of Innovation Management" 2008, Vol. 11, No. 2.
 8. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 9. Hardin R., Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 10. Hollis M., Trust within Reason, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 11. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Lewicka D., Zaufanie wertykalne a zaangażowanie organizacyjne na przykładzie podmiotu leczniczego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas "Zarządzanie" 2016, nr 1.
 13. Lewicki R., Wiethoff G., Zaufanie: istota, rozwój, przywracanie, [w:] Rozwiązywanie konfliktów, M. Deutsch, P. Coleman (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 14. Paliszkiewicz J. O., Zaufanie a wyniki działalności przedsiębiorstw - przegląd literatury, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, nr 82.
 15. Pirson M., Facing the Trust Gap Measuring and Managing Stakeholder Trust, SVH, Saarbrucken 2008.
 16. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002.
 17. Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.
 18. Steward R., Employee Perceptions of Trust: Rebuilding the employee-employer relationship, Regent University, London 2004.
 19. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
 20. Uslaner E., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, [w:] Socjologia codzienności, P. Sztompka, M. Boguni-Borowska (red.), Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 21. Whiteley P., Econamic Growth and Social Capital, "Political Studies" 2000, No. 48.
 22. Raport z badań statutowych nr KZiF/S/34/2016 pt. Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, KZiF SGH, Warszawa 2016, kierownik badania: G. Leśniak-Łebkowska, wykonawcy: A. Sopińska, S. Winch, P. Wachowiak.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu