BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiecki Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Kusio Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zasoby ludzkie w kontekście innowacji
Human Resources in the Context of Innovation
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 89-96, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Wiedza, Pracownicy wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Innowacyjność, Procesy innowacyjne
Human resources, Knowledge, Knowledge workers, Knowledge management, Innovative character, Innovation processes
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostały rozważania w zakresie zasobów ludzkich na etapie wypracowywania, jak też wdrażania innowacji. Omówiono zarówno rolę pracowników wiedzy, jak również zarządzanie wiedzą w procesach innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents considerations in terms of human resources at the stage of both working out, as well as implementing of innovations. The issues described include the role of knowledge workers, as well as knowledge management in the innovation processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak P., Sajdak M. (red.), 2016, Prace Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zeszyt 8, Wyzwania współczesnych organizacji - aspekty praktyczne, s. 69.
 2. Beyer, K., (2016), Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego, Studia i Prace WNEiZ US, 43/1, s. 89-97.
 3. Borowiecki, R., (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia, (red.), Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 4. Borowiecki, R., Dziura, M., (2013), Challenges and problems of knowledge management, China-USA Business Review, Vol. 12, No. 2, s. 149-162.
 5. Borowiecki, R., Jaki, A., (2015), Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 4-9.
 6. Brzeziński, P., (2015), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie (w:) Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki (red.) U. Wąsikiewicz-Rusnak, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 7. Brzóska, J., (2014), Innowacje jako czynniki dynamizujący modele biznesowe, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 8. Czerniachowicz, B., (2016), Kreowanie zaangażowania pracowników oraz kulturowej bazy przyciągania talentów do organizacji - studium przypadku, Studia i Materiały WNEiZ US, 43/1, 2016, s. 111-122.
 9. Mahmood, K., (2015), Social Capital: From concept to theory, Pakistan Journal of Science, 67(1), s. 114-119.
 10. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., (2011), Przedsiębiorstwo przyszłości Zmiany paradygmatów zarządzania, MBA, 2011, nr 1, 109-110.
 11. Igielski, M., (2014), Identyfikacja i rola pracowników wiedzy w polskich przedsiębiorstwach, (w:) Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim (red.) P. Wachowiak, S. Winch, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 133-142.
 12. Malachowska M., Tomczyk M., (2011), Kształtowanie więzi i relacji uczestników klastrów opartych na kapitale społecznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 642.
 13. Olesiński, Z., Rzepka, A., Sabat, A., (2016), Międzyorganizacyjne sieci współpracy gospodarczej na przykładzie Polski, Kanady i Gruzji, Warszawa: Texter.
 14. Pomykalski, A., (2001), Zarządzanie innowacjami, Warszawa-Łódź: PWN.
 15. Siuta-Tokarska, B., (2015), Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP z kapitałem krajowym i udziałem kapitału zagranicznego w Polsce: Analiza i ocena wyników badań, Warszawa: Difin.
 16. Szwajca, D., (2010), Zasoby związane z wiedzą - kapitał intelektualny (w:) Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (red.) W. Caputa, D. Szwajca, Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, s. 91-113.
 17. Tylżanowski, R., (2016), Kompetencje pracowników a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej technologii w Polsce, Studia i Prace WNEiZ US, 43/1, s. 219-229.
 18. Zieliński, M., (2010), Zasoby ludzkie w okresie globalizacji (w:) Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (red.) W. Caputa, D. Szwajca, Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, s. 115-135.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu