BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernacki Dariusz, Lis Christian
Tytuł
Rozwój przewozów morsko-lądowych związany z rozbudową infrastruktury w porcie Szczecin
Development of Maritime-Hinterland Freight Traffic Induced by Infrastructure Advances in Port of Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 341-350, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Przewozy lądowo-morskie, Porty morskie, Przewozy kontenerowe
Land and sea transport, Seaports, Container transport
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin, Szczecin-Świnoujście
Szczecin, Szczecin-Swinoujscie
Abstrakt
Mała głębokość toru wodnego Świnoujście-Szczecin (zaledwie 10,5 m) ogranicza rozwój portu w Szczecinie. Pogłębienie toru wodnego do 12,5 m oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury zwiększy dostępność transportową i umożliwi zawijanie do portu większych statków. To z kolei pozwoli na wzrost jednorazowej wielkości masy ładunków transportowanej dużymi statkami do/z portu Szczecin. Wynikające ze skali działalności korzyści kosztowe dla załadowcy i przewoźnika morskiego powinny przyczynić się do wzrostu przewozów morsko-lądowych przez port w Szczecinie. Celem artykułu jest przedstawienie, w kontekście rozbudowy infrastruktury, prognozy rozwoju funkcji transportowej portu w Szczecinie w długim horyzoncie planowania z uwzględnieniem zmian w wielkości i strukturze: przeładunków, statków zawijających do portu, przewozów w relacjach port-zaplecze.(abstrakt oryginalny)

Low depth of the fairway Swinoujscie-Szczecin (only 10.5 m) hinders development of port of Szczecin. Deepening of the fairway to 12.5 m depth and rebuilding of the port infrastructure will improve transport accessibility and allow for bigger vessels calling to the port. This will lead to bigger shipments transported by vessels to/from the port. Scale economies for shippers and maritime carriers will induce advances in maritime-hinterland freight flows directed through the port of Szczecin. The aim of the paper is to elaborate, in the context of infrastructure rebuilding, the long term forecasts for port of Szczecin in aspects of feasible shifts in freight and vessels traffic also modal shifts in hinterland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza nawigacyjna modernizacji toru wodnego Swinoujście-Szczecin (pogłębienie do 12,5 m), red. S. Gucma, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2014
  2. Bernacki D., Lis Ch., Analiza społeczno-ekonomiczna pogłębienia toru wodnego Swinoujście-Szczecin do 12,5 m z uwzględnieniem planowanych wybranych inwestycji w porcie Szczecin, Szczecin 2015
  3. Bernacki D., Lis Ch., Rozwój działalności przeładunkowo-składowej i przewozów morsko-lądowych związany z rozbudową infrastruktury portowej w rejonie Kanału Dębickiego w porcie Szczecin, Szczecin 2015
  4. Bernacki D., Lis Ch., Rozwój działalności przeładunkowo-składowej i przewozów morsko-lądowych związany z rozbudową infrastruktury portowej w rejonie Basenu Kszaubskiego w porcie Szczecin, Szczecin 2015
  5. Burnewicz J., Prognozy rozwoju transportu w Polsce do 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2010
  6. Kotowska I., Mańkowska M., Pluciński M., Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku, Vectum Analizy Transportowe, Szczecin 2014
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu