BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Ryszard
Tytuł
Zastosowanie metody wnioskowania przez analogię w zakresie prognozowania transportowego wykorzystania drogi wodnej dolnej Wisły
The Analogy Conclusion Method in the Process of Forcasting of Transport Deployment of Lower Vistula Waterway
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 351-361, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Drogi wodne, Transport wodny, Metody prognozowania, System transportowy
Waterways, Water carriage, Forecasting methods, Transport system
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wisła
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę metody prognozowania przez analogię oraz jej miejsce w systematyce metod prognozowania gospodarczego. Metodę tę uznano za podstawę prognozowania możliwości transportowego wykorzystania drogi wodnej dolnej Wisły. Jako zmienną do ustalenia prognozy uznano drogę wodną Łabę. Na podstawie zaobserwowanych tendencji w zakresie roli Łaby w przewozach ładunków można założyć, że po odpowiednim zagospodarowaniu, podobną rolę w systemie transportowym Polski mogłaby odegrać droga wodna dolna Wisła.(abstrakt oryginalny)

In the article, the nature of analogy conclusion method and its position in taxonomy of economic forecasting methods is presented. The method is considered to be the base of possible transport deployment of Lower Vistula waterway forecasting. The Elbe waterway was recognized as a variable for the forecast. On the basis of the observer tendencies related to the role of Elbe river in the goods transportation, it may be assumed that, given a certain level of deployment, The Lower Vistula waterway might play a comparable role in Polish transport system.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Datentabellen für nachfolgend aufgeführte Binnenwasserstraßen im Bereich der General-direktion Wasserstraßen und Schifffahrt,Außenstelle Ost, https://www.elwis.de/Binnen- wasserstrassen/Technische-Daten/index.html
 2. Der Elbe fehlt kein Ausbau, sondern das Wasser, http://www.elbeinsel.de/info/info_2015/ 15-03-11_Der-Elbe-fehlt-kein-Ausbau.html
 3. Dittmann P, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004
 4. Güterverkehrsströme zwischen Elbe und Oder, Stand Dezember 2014, WSVde, http://www. wsd-ost.wsv.de/service/Downloads/Gueterverkehrsstroeme_zwischen_Elbe_und_Oder_ 2014.pdf
 5. Inland Navigation in Europe. Markt Observation 2012-1, Central Commission for the Navigation of the Rhine, European Commission, Strasbourg 2012
 6. Inland Navigation in Europe. Markt Observation 2014, Central Commission for the Navigation of the Rhine, European Commission, Strasbourg 2014
 7. Prognose des Umschlagpotenzials und des Modal Splits des Hamburger Hafens für die Jahre 2020, 2025 und 2030, Bremen, Mai 2015, s. 124, http://www.hamburg-port-autho- rity.de/de/presse/studien-und-berichte/Documents/Endbericht_Potenzialprognose_Mai 2015_5.pdf
 8. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 9. Transport - wyniki działalności w 2014 r., GUS, Warszawa 2015
 10. Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 11. Verkehrsbericht 2013. Binnenschifffahrt in Zahlen zwischen Elbe und Oder, "Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes" (WSV.de), http://www.wsd-ost.wsv.de/service/ Downloads/Statistischer_Verkehrsbericht_2013.pdf
 12. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria przykłady zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu