BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Orientacja marketingowa biur podróży w Polsce
Marketing Orientation of Travel Agencies in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 473, s. 507-518, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Słowa kluczowe
Orientacja marketingowa, Marketing, Biuro podróży, Turystyka, Oczekiwania klientów
Marketing orientation, Marketing, Travel agency, Tourism, Customer expectations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M41, Z33
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka wybranych elementów determinujących orientację marketingową biur podróży w Polsce. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę orientacji marketingowej w świetle literatury. Na jej podstawie określono, że przejawem orientacji marketingowej biur podróży są takie działania, które mają na względzie potrzeby i oczekiwania klientów, a które dotyczą: zdobywania i przetwarzania informacji, tworzenia oferty w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i sygnały płynące z rynku, organizacji obsługi, funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją marketingową oraz monitorowania otoczenia. W części drugiej zaprezentowano wyniki badań dotyczących orientacji marketingowej biur podróży w Polsce, realizowanych w ramach grantu NCN "Wpływ regulacji na orientację marketingową touroperatorów". Na podstawie przedstawionych wyników badań stwierdzono, że biura podróży w Polsce przyjmują obecnie orientację marketingową(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is the identification and characterisation of selected elements that determine the marketing orientation of travel agencies in Poland. The article consists of two parts.The first part presents the essence of marketing orientation in the literature. On this basis it has been determined that the symptoms of marketing orientation of travel agencies are actions regarding the needs and expectations of customers, and which relate to: the acquisition and processing of information, the creation of the offer based on identified needs and market signals, service organisation, the functioning of the company in accordance with the concept of marketing and environmental monitoring. The second part presents the results of marketing orientation research of travel agencies in Poland, implemented under the grant of NCN - "The impact of regulation on marketing orientation of tour operators. "On the Sawińskabasis of the presented results, it has been found that nowadays travel agencies in Poland adopt the marketing orientation(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong, Kotler, 2012, Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 43.
 2. Ashwin M., Hirst A., 2015, Scoping the market orientation literature from 2009-2013: a review of the concept and the discussion found across arrange of academic disciplines, Journal of Strategic Marketing, vol. 23, no. 4, s. 353-363.
 3. Avlonitis G.J., Gounaris S.P., 1999, Marketing orientation and its determinants: an empirical analysis, European Jurnal of Marketing, vol. 33, no. 11 (12), MCB University Press, s. 1003-1036.
 4. Jaworski B.J., Kohli A.K., 1993, Market Orientation, Antecedens and Consequences, Journal of Marketing, vol. 57, s. 53-70.
 5. Kohli A.K., Jaworski B.J., 1990, Market Orientation: The Construct, Research Propositions and Managerial Implications, The Journal of Marketing, s. 1-18.
 6. Kotler Ph., Keller K.L., 2012, Marketing, Rebis, Poznań.
 7. Kozielski R., 2015, Możliwości biznesowe a orientacja marketingowa przedsiębiorstw, Zeszyty
 8. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 233, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 148-157.
 9. Lado N., Maydeu-Olivares A., Rivera J., 1998, Measuring market orientation in several populations. A structural equations model, European Journal of Marketing, s. 23-39.
 10. Narver J., Slater S., 1990, The effect of a marketing orientation on business profitability, Journal of Marketing, s. 20-35.
 11. Niestrój R., 2005, Typologia orientacji przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 677, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 7-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.473.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu