BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawelec Radosław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Popularyzacja, upowszechnianie, czynienie wiadomym wszem wobec
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 3 (70), s. 13-19, Bibliogr. 16 poz.
Media Studies
Słowa kluczowe
Osobowość człowieka, Językoznawstwo, Kultura masowa
Human personality, Linguistics, Popular culture
Bralczyk Jerzy
Abstrakt
Znajomość osoby i cech profesora Bralczyka sprawia, że łatwo mi zrozumieć to, że stał się jednym z najbardziej znanych popularyzatorów wiedzy językoznawczej w naszych czasach. By z powodzeniem uprzystępniać ludziom wiedzę naukową, nie wystarcza jej dobra znajomość. Potrzebne jest jeszcze autentyczne nią zainteresowanie i otwarty charakter. Konieczne jest wreszcie wszystko to, co składa się na pojęcie osobowości medialnej, m.in. umiejętność skupienia na sobie uwagi, mówienia i pisania w sposób prosty, wspólny język z odbiorcą, znajomość ciekawostek i łączenie różnych aspektów wiedzy i kultury. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 2. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
 3. Lem S., Dzienniki gwiazdowe, Kraków 2014.
 4. Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 1-6, Warszawa 1807-1814 (przedruk, Warszawa 1951).
 5. "Merkuriusz Polski Ordynaryjny" Kraków 1661, nr 1, buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/merkuriusz/numer1/imagepages/image1.htm [dostęp: 4.07.2017].
 6. Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski, S. Hrabec, t. 1-11, Wrocław 1962-1983.
 7. Scriptures rerum Polonicarum, tom 3, https://books.google.pl/books?hl=pl&id [dostęp: 4.07.2017].
 8. Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz, t. 1-2, Wilno 1861 (Słownik wileński, przedruk, Warszawa 1986).
 9. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1-8, Warszawa 1900-1927 (Słownik warszawski, przedruk, Warszawa 1952-1953).
 10. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11, Warszawa 1958-1969, www.sjpd.pwn.pl [dostęp: 4.07.2017].
 11. Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. 1-33, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966-2001.
 12. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała, t. 1-2, Kraków 1994-1998.
 13. Uniwersalny słownik język polskiego, red. Stanisław Dubisz, t. 1-4, Warszawa 2003.
 14. Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna Wydawnictwa "Gutenberg", Kraków 1929-1938.
 15. Wydra W., Rzepka W.R., Chrestomatia staropolska, Wrocław 1984.
 16. Zabłocki F., Fircyk w zalotach, Wrocław 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu