BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie - wybrane problemy
Enterprise Management in a Crisis - Selected Issues
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 119-128, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, Przyczyny kryzysu, Badania ankietowe, Wyniki badań
Enterprise management, Enterprises crisis, Crisis management, Causes of crisis, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Kryzys to zjawisko naturalnie wpisane w byt każdego przedsiębiorstwa. Bagatelizowany lub lekceważony może doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa, ale traktowany z należytą powagą może stanowić szansę na jego odnowę i - tym samym - stanowić jeden z centralnych problemów w zarządzaniu nim. Bazując na przykładzie konkretnej firmy, podjęto w opracowaniu próbę udowodnienia, że zmiany w zasadach zarządzania w czasie kryzysu są nieodzowne, niezbędne i konieczne do realizacji, muszą być przemyślane, jak również muszą zawierać elementy pozwalające zarówno na zatrzymanie negatywnych procesów w firmie, jak i elementy pozwalające na jej rozwój w nowej rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)

A crisis is a phenomenon forming a natural part and parcel of every company's existence. If neglected or marginalized, it can lead to the enterprise's collapse. On the other hand, when treated seriously, it may provide a chance for the company's revival but at the same time constitute one of the key issues in business management. Basing on the analysis of one particular business entity, we have made an attempt to demonstrate that implementing changes in the policy of management at the time of a crisis is crucial and necessary, potential modifications must be thoroughly analyzed and include elements allowing to stop any ongoing negative processes in the company as well as factors aimed at facilitating its development in a new reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudzik-Lewicka, I., Zimroz, S. (2010). Kryzys a zamiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem, Bielsko-Biała: ATH (maszynopis niepublikowany).
 2. Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek W. (2000). Marketing, Warszawa: PWE.
 3. Heifetz, R., Grashow, A., Linsky, L. (2009-2010). Przywództwo w dobie permanentnego kryzysu. Harvard Business Review, grudzień/styczeń, s. 115.
 4. Huczek, M. (2013). Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, s. 9-20.
 5. Lichtarski, J. (2007). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: AE we Wrocławiu.
 6. Kryzys wyzwala energię intelektualną (2009). Harvard Business Review, lipiec - sierpień, s. 29.
 7. Skała, M. (2009). Psychologia zmiany. Gliwice: Wyd. Helion.
 8. Stabryła, A. (2010). Zarządzanie w kryzysie. Kraków: Mfiles.
 9. Walas-Trębacz, J., Ziarko, J. (2011). Podstawy zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, Kraków: Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego.
 10. Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltex.
 11. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 12. Wróblewski, R. (2010). Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 87, s. 49-66.
 13. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna. Warszawa: ORGMASZ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu