BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłoczyński Dariusz
Tytuł
Czynniki wpływające na wybór usługi lotniczej
Factors Influencing the Choice of Air Service in the Light of the Conducted Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 387-398, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Rynek usług transportowych, Usługi transportowe, Zachowania konsumenta
Air transport, Transport market, Transport services, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy czynników wpływających na wybór usługi transportu lotniczego. Diagnoza oddziałuje na dostosowanie usługi przewozowej i usług dodatkowych do indywidualnych oczekiwań konsumentów. Walka konkurencyjna na rynku usług transportowych wymusza na przewoźnikach lotniczych określenie oczekiwań potencjalnych pasażerów. Opierając się na powyższych uwarunkowaniach, ustalono główny cel badawczy opracowania, zdefiniowano czynniki wpływające na wybór usługi transportu lotniczego. Na podstawie autorskich badań pierwotnych uszeregowano najważniejsze czynniki zachęcające do wyboru transportu lotniczego, czynniki zniechęcające, a także czynniki o charakterze neutralnym. Ponadto wskazano najważniejsze usługi dodatkowe wybierane przez pasażerów korzystających z polskich portów lotniczych. W ostatniej części artykułu przedstawiono zależność pomiędzy celem podróży a czynnikami zachęcającymi, neutralnymi i zniechęcającymi do wyboru usługi lotniczej. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the factors influencing the choice of air transport services. Their diagnosis affects the adjustment of the transport service and additional services to individual consumers' expectations. In view of competition on the market of transport services, air carriers try to determine the expectations of potential passengers. Basing on the above considerations the main objective of the research study was determined and the factors influencing the choice of air transport services were defined. Basing on my own primary research I ranked the most important incentives to choose air transport, disincentives, as well as factors of a neutral character. In addition, I indicated the most important additional services chosen by the passengers who use Polish airports. In the last part of the article, I pointed out the relationship between the destination and the factors encouraging, neutral and discouraging the choice of air services.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belobaba P.P., The Airline Planning Process [w:] The Global Airline Industry, ed. by EE Belobaba, A. Odoni, C. Barnhart, Wiley & Sons, Chippenham 2010
 2. Czownicki J., Kaliński D., Marciszewska E., Transport lotniczy w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1992
 3. Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl
 4. Doganis R., Flying off Course. Airline Economics and Marketing, Routledge, London-New York 2010
 5. Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard EW, Consumer behawior, The Dryden Eress, Chicago 1993
 6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, EWE, Warszawa 2001
 7. Głowacki R., Kossut Z., Kramer T, Marketing, EWN, Warszawa 1984
 8. Hansen F., Consumer choice behawior. A cognitive theory, The Free Eress, New York 1972
 9. Holloway S., Straight and Level: Practical Airline Economics, Ashgate, Hampshire and Burlington 2003
 10. Kotler Eh., Keller K.L., Marketing, Rebis, Eoznań 2012
 11. O'Connor W, An Intruduction to Airline Economics, Eraeger, Westport 2000
 12. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W, Marketing, Dom Wydawniczy ABS, Warszawa 1997
 13. Robertson T.S., Ward S., Consumer behawior research: promise and prospects [w:] Consumer behawior. Theoretical Sources, Erentice Hall, Engelwood Clifts 1973
 14. Rosa G., Usługi transportowe. Rynek, konkurencja, marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006
 15. Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012
 16. Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O., Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004
 17. Tłoczyński D., Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016
 18. Walters C.G., Consumer behawior. Theory and practice, Richard D. Irwin, Homewood 1974
 19. Wensveen J.G., Air Transportation. A Management Perspective, Ashgate, Farnham 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu