BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziadkowiec Joanna M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Model jakości usług gastronomicznych przeznaczonych dla zmotoryzowanych podróżnych
The Quality Model for Roadside Dinning Facilities
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 129-146, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Gastronomia, Jakość usług, Placówki gastronomiczne, Transport samochodowy, Badania empiryczne, Wyniki badań
Gastronomy, Quality of services, Catering establishments, Motor transport, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem publikacji jest zaprezentowanie Czteroczynnikowego modelu jakości usług gastronomicznych przeznaczonych dla zmotoryzowanych turystów oraz przeprowadzenie weryfikacji praktycznej tego modelu. Artykuł składa się z kilku części: konstrukcja i praktyczna weryfikacja narzędzia badawczego, charakterystyka modelu zaproponowanego do badania usług gastronomicznych w analizowanym segmencie, charakterystyka przeprowadzonych badań wraz z opisem rezultatów oraz podsumowanie. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono wysoką wiarygodność zaproponowanego modelu, a także jego przydatność zarówno do oceny jakości usług oferowanych przez lokale gastronomiczne usytuowane wzdłuż dróg, jak i do oceny pozycji konkurencyjnej tych lokali. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is to present Four-factor Quality Model for Roadside Dining Facilities and to verify this model empirically. The paper is structured in several parts: the theoretical background and the practical verification of the research tool, the presentation of Four-factor Quality Model for Roadside Dining Facilities, the methodology and results of conducted research and conclusions. The results confirmed the high reliability of the proposed model. It had also been proven that the model can be used both to assess service quality and to analyse competitive positions of roadside dining facilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M. i Ozimek I. (2014). Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa, Difin.
 2. Dziadkowiec J., (2010). The influence of tangibles on the quality perception in restaurants, w: Facing the Challenges of the Future: Excelence in Business and Commodity Science, vol. II, ed. Plesea D., Olaru M., Dinu V., Romania, 846-852.
 3. Dziadkowiec J., (2012). The use of Importance-Performance analysis in the restaurant Business, w: Technology and Innovation for a Sustainable Future: A Commodity Science Perspective, ed. Merli R., Rome, 1-8.
 4. Dziadkowiec J., (2016a). Rynek usług gastronomicznych skierowanych do osób podróżujących samochodami - stan obecny i perspektywy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255, 156-165.
 5. Dziadkowiec J.M., (2016b). Wymagania osób podróżujących samochodami wobec wybranych usług gastronomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 6. Kim W., Ok C. i Canter D., (2010). Contingency variables for customer share of visits to full-service restaurant. International Journal of Hospitality Management, 29, 136-147.
 7. Knowles T., (2001). Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią. PWE. Warszawa.
 8. Kowalczuk I. (2016). Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2, 309-319.
 9. Levytska G., (2011). Usługi gastronomiczne - znaczenie i tendencje rozwoju. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 10. Łaciak J. (2013). Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w roku 2012. Warszawa. Instytut Turystyki.
 11. Martilla J.A. i James J.C., (1977). Importance-Performance Analysis, Journal of Marketing, 41(1), 5-17.
 12. Nowicki P. i Sikora T., (2011). Customer satisfaction of food quality and safety based on the example of bistro bars in Poland, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujewac, 619-623.
 13. Nowicki P., (2009). Poziom zapewnienia jakości świadczonych usług przez sieć barów bistro w opinii klientów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(63), 154-166.
 14. Nowicki P., Sikora T. (2012). Opinie klientów sieci barów bistro na temat higieny i jakości serwowanych potraw, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(81), 198-214.
 15. Opoczyński K., (2016). Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych, GDDKiA, Warszawa.
 16. Przysiężna B. i Kochańczyk T. (2016). Preferencje turystyczne Polek. Teoria i Praktyka Wychowania Fizycznego, 5, 122-140.
 17. Raport z badania krajowego rynku turystycznego (2014). Polska Organizacja Turystyczna. Warszawa.
 18. Sala J. (2011). Marketing w gastronomii, PWE. Warszawa.
 19. Sholderer J., Brunso K., Bredahl L. i Grunert K.G., (2004). Cross-cultural validity of the food-related lifestyles instrument (FRL) within Western Europe. Appetite, 42, 197-211.
 20. Stevens, P., Knutson, B. i Patton, M., (1995). DINESERV: A tool for measuring service quality in restaurants. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, (2), 56-60.
 21. Wycherley, A., McCarthy, M., Cowan, C., (2008). Specialty food orientation of food related lifestyle (FRL) segments in Great Britain. Food Quality and Preference, 19, 498-510.
 22. Zawadka J., (2015). Podróże motocyklowe jako niszowa forma turystyki kwalifikowanej oraz preferencje i zachowania ich uczestników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 156-164.
 23. Zawadzka L. i Zieliński G., (2012). Hierarchizacja składnikowa determinant percepcji jakości usług turystycznych w obszarze wyżywienia, Zarządzanie i Finanse, 10 (3/1), 280-290.
 24. Żuk I. i Kawalec H. (2016). Badanie ruchu turystycznego w województwie Małopolskim w 2015 r. Raport końcowy, Ypsylon i Bosqo, Małopolska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu