BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Korczak Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dudycz Helena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa
Application of Process-Oriented Ontology in Corporate Debt Analysis
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 92, nr 148, s. 97-112, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Procesy biznesowe, Ontologia, Systemy wspomagania decyzji
Financial analysis, Business processes, Ontology, Decision Support Systems (DSS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems). Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation) oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej) i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article presents an approach oriented to integration of knowledge of business processes in Decision Support Systems. It concerns two major aspects of the system, i.e. the formalization of processes predefined in Business Process Modelling Notation, and the use of a domain ontology in analysis of financial information. The research project is related to the design of smart decision support systems based on static (structural) and procedural knowledge. The purpose of this paper is to propose a process-based ontological approach to knowledge representation in analytical models focused on debt analysis. The con-tent of the knowledge is focused on essential financial concepts and relationships related to decision-making processes. Methodology adopted in the paper is based on the experiment that was carried out on real financial data extracted from the financial information system in a construction company. Research findings are included in the statement that process ontology may support decision making processes oriented towards enhancing financial stability of the companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W, Filipowska A., Kaczmarek M., Kaczmarek T. (2012), Semantically Enhanced Business Process Modelling Notation, [w:] S. Smolnik et al. (eds.), Semantic Technologies for Business and Information Systems Engineering: Concepts and Applications, Business Science Reference, Hershey, PA, s. 259-275.
 2. Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk.
 3. Beck, T., Dermirguc-Kunt, A. (2006), Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint, "Journal of Banking and Finance", 30 (11), s. 2931-2943.
 4. Born M., Filipowska A., Kaczmarek M., Markovic I., Starzecka M. (2008), Business Functions Ontology and its Application in Semantic Business Process Modelling, [w:] ACIS Proceedings, Christchurch, s. 136-145.
 5. Burstein, M., et al. (2004), OWL-S: Semantic Markup for Web Services. W3C Member Submission, http://www.w3.org/Submission/OWL-S/.
 6. Calvanese, D., De Giacomo, G., Lembo, D., Montali M., Santoso, A. (2012), Ontology-Based Governance of Data-Aware Processes, [w:] Web Reasoning and Rule Systems. Proceedings of the 6th International Conference, Springer, Heidelberg, s. 25-41.
 7. De Nicola, A., Lezoche, M., Missikoff, M. (2003), An Ontological Approach to Business Process Modeling, 3th Indian International Conference on Artificial Intelligence, India.
 8. Dudycz, H., Korczak, J. (2015), Conceptual design of financial ontology, "Annals of Computer Science and Information Systems", 5, s. 1505-1511.
 9. Dudycz, H., Korczak, J. (2016), Process of Ontology Design for Business Intelligence System, [w:] E. Ziemba (ed.), Information Technology for Management, LNBIP Springer, Heidelberg, s.17-28.
 10. Fensel, D., Lausen, H., Polleres, A., de Bruijn, J., Stollberg, M., Roman, D., Domingue, J. (2007), Enabling Semantic Web Services: The Web Service Modelling Ontology, Springer, Heidelberg.
 11. Gruber T.R. (1993), Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, Technical Report KSL, Knowledge Systems Laboratory, Stanford University, http://tomgruber.org/writ-ing/onto-design.pdf.
 12. Hołda A. (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 13. Korczak, J., Dudycz, H., Nita, B., Oleksyk, P., Kaźmierczak, A. (2016), Attempt to extend knowledge of Decision Support Systems for small and medium-sized enterprises, "Annals of Computer Science and Information Systems", 8, s. 1263-1271.
 14. O'Brien, T. J., Schmid, K. L., Hilliard, J. (2007), Capital Structure Swaps and Shareholder Wealth, "European Financial Management", 13 (5).
 15. Smith, F., Proietti, M. (2014), BPAL: A Platform for Managing Semantically Enriched Conceptual Process Models, [w:] P. Cunningham, M.. Cunningham (eds.), eChallenges e-2014. Conference Proceedings IIMC International Information Management Corporation.
 16. Smith, F., Proietti, M. (2014), Ontology-based Representation and Reasoning on Process Models: A Logic Programming Approach, https://arxiv.org/abs/1410.1776.
 17. Smith, F., Proietti, M. (2013), Rule-based Behavioral Reasoning on Semantic Business Processes, Proceedings of the 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Barcelona, Spain.
 18. Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0993
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu