BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozyra Cyprian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza regresyjna cech kategorialnych z zastosowaniem przekształcenia logitowego
Regression Analysis of Categorical Variables with Application of Logit Transformation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 91-115, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Słowa kluczowe
Analiza regresji, Regresja logistyczna, Regresja liniowa, Zmienne objaśniające
Regression analysis, Logistic regression, Linear regression, Explanatory variable
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opis jednostek statystycznych za pomocą cech kategorialnych polega na przypisaniu badanych jednostek do jednej z możliwych kategorii odpowiedzi, wyrażonych słownie, symbolicznie lub umownymi liczbami. Regresja liniowa i inne metody analizy statystycznej, jak analiza wariancji i analiza czynnikowa, zostały opracowane pierwotnie dla ciągłych zmiennych objaśnianych. W celu umożliwienia rozwiązania klasycznych zagadnień analizy statystycznej w przypadku występowania kategorialnej zmiennej objaśnianej stosowane są odpowiednio przekształcone metody klasyczne. W niniejszym artykule zostanie przedstawione zastosowanie przekształcenia logitowego w analizie regresyjnej cech kategorialnych. Zaprezentowane zostaną nie tylko podstawy metody regresji logistycznej, lecz również przykład jej zastosowania oraz praktyczne wskazówki dla ewentualnego użytkownika. (fragment tekstu)

This article presents foundations of estimation and verification of logistic regression models. Various logit models are considered with reference to perceived health research for different types of data: binary, binomial, multinomial ordered and unordered. Practical hints are given for users of logistic regression method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agresti A., Categorical Data Analysis, John Wiley, New York 1990.
  2. Andersen E.B., Discrete Statistical Models with Social Science Applications, NHCP, Amsterdam 1980.
  3. Bartholomew D.J., Steele F., Moustaki I., Galbraith J.I., The Analysis and Interpretation of Multivariate Data for Social Scientists, Chapman & Hall/CRC, London 2002.
  4. Jajuga K., Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, [w:] S. Bartosiewicz (red.), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1990.
  5. Mazurek E., Analiza danych jakościowych, [w:] Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 1999.
  6. Rodriguez G., Generalized Linear Models, http://data.princeton.edu/wws509/notes/ default.htm.
  7. Stan zdrowia ludności Polski w 1996 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu