BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sipa Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Program emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu - obliczenia dla grupy aktywnych uczestników
Defined Benefit Pension Plans - Calculations for a Group of Active Members
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 116-129, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Słowa kluczowe
Programy emerytalne, Emerytury, Wycena
Pension schemes, Pensions, Valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposoby obliczenia składki, wysokości wymaganej rezerwy, zaktualizowanej wartości świadczeń oraz zaktualizowanej wartości przyszłych składek dla grupy aktywnych uczestników w PE. Na podstawie tych wielkości wyprowadzono równanie zasobów aktywnych uczestników. (fragment tekstu)

Most frequently insurance companies offer two kind of pension insurance: (1) life insurance with capital annuities paid immediately and (2) postponed life insurance practiced in case of fixed pension age. Apart from aforementioned, one finds also a different mechanism, namely pension plans, designed for specific group of people, i.e. staff members of a company of a group of companies. Furthermore, pension plans are parallel to the loyal regulations of the country in which they are introduces. In the course of their implementation employers give responsibility for the management of the plan to the experienced insurance company, the investment fund or the pension benefits are paid from the company's own financial resources. In the present paper is a thorough presentation of the calculations for a collection of the active members of the defined benefit pension plan on the basis of. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolesławski L., Budowa tablic trwania życia, GUS, Warszawa 1973.
  2. Booth P., Chadbum R., Haberman S., James D., Modem Actuarial Theory and Practice, Chapman & Hall/CRC 1999.
  3. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbit C.J., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, Illinois.
  4. Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen М., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman &Hall, London 1996.
  5. Ostasiewicz W. (red.), Modele aktuarialne, AE, Wrocław 2000.
  6. http://wiem.onet.pl/wiem/004590.html, 16.04.2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu