BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwed Joanna
Tytuł
Zabezpieczenie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie
Covering Foreign Exchange Risk in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 231-245, wykr., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko walutowe, Kurs walutowy, Zarządzanie ryzykiem, Instrumenty pochodne, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych
Currency risk, Exchange rates, Risk management, Derivatives, Hedge against the risk, Hedge against changes in exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa dokonujące sprzedaży czy też zakupu towaru i usług na rynkach zagranicznych zmuszone są do ponoszenia dodatkowego ryzyka, którym jest ryzyko związane z wahaniami na rynku walutowym. Racjonalne zarządzanie ryzykiem kursowym przy użyciu instrumentów pochodnych (tj. kontraktu forward, futures, swap oraz opcje walutowe) jest w stanie zabezpieczyć przedsiębiorstwa przed znaczącymi stratami. Poprzez zastosowanie modelu zarządzania ryzykiem walutowym przy użyciu opcji walutowych, przedsiębiorstwo importujące towar z Chin a następnie sprzedające ten produkt na rynek Europy Zachodniej może całkowicie zniwelować wpływ niekorzystnych zmian na rynku walutowym.(abstrakt oryginalny)

Businesses are prone to various risks resulting from changing conditions of the world's economy. It can be said that all decisions made in companies about future and steps taken to achieve their goals are fraught with risk. Enterprises selling or purchasing products and services on foreign markets run the risk related to the foreign exchange rate fluctuations. The rational foreign exchange risk management by means of derivatives (forward contracts, futures contracts, swaps, and other currency options) is able to cover a company against significant losses. By means of the foreign exchange risk management model based on currency options, the company importing products from China and offering them in the Western Europe is able to mitigate the negative impact of changes on the forex market completely.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Düvel Carl Wilhelm. 2011. Forex Trading in der Praxis. München: FinanzBuch Verlag.
 2. Hull John. 1998. Kontrakty terminowe i opcje. Warszawa: WIG-Press.
 3. Jajuga Krzysztof i Teresa. 2015, Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
 4. Kaczmarek Tadeusz Teofil. 2012. Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Warszawa: Difin.
 5. Maliszewski Jacek. 2013. Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie - poradnik praktyczny. Warszawa: Linia Sp. z o.o.
 6. Misztal Piotr. 2004. Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Warszawa: Difin.
 7. Platforma transakcyjna TWS Interactive Brokers.
 8. Rabe Jens, Skoruppa Kai.2012. Optionsstrategien für die Praxis, Kalmbach: Börsen Medien.
 9. Serwis informacyjny Bloomberg Professional Service.
 10. Smithson Charles., Smith Clifford. 2000. Zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 11. Tarczyński Waldemar. 2003. Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu