BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowski Józef (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Wyznaczanie bezpiecznej i rozgrywającej trajektorii statku w sytuacjach kolizyjnych
Determination of the Safe and Game Ship Trajectory in Collision Situations
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 3, s. 10-17, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Transport morski, Bezpieczeństwo w transporcie, Teoria gier
Sea transport, Transport safety, Game theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono uproszczony model procesu rozgrywającego sterowania statkiem w sytuacjach kolizyjnych na morzu w postaci wielokrokowej gry macierzowej j obiektów sterowania. Sformułowano macierz gry zawierającą wartości ryzyka kolizji obliczone na podstawie informacji z systemu antykolizyjnego ARPA, dla dopuszczalnych strategii własnego statku i poszczególnych j spotkanych statków. Do rozwiązania zadania bezpiecznego i optymalnego sterowania statkiem wykorzystano metodę dualnego programowania liniowego. Rozważania zilustrowano komputerową symulacją wyznaczania bezpiecznej trajektorii własnego statku w rzeczywistej sytuacji nawigacyjnej na morzu podczas mijania się z wieloma spotkanymi statkami. (abstrakt oryginalny)

The paper describes an approximated model of the process game ship control in collision situations at sea as the model of multi-step matrix game of j control objects. Formulated game matrix containing a collision risk calculated on the basis of information from the ARPA anti-collision system, for permissible strategies of own ship and individual j met ships. To solve the task safe and optimal control of the ship used method of dual linear programming. These considerations have been illustrated with a computer simulation of determining own safe ship trajectory in situation at sea during passing many ships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bist, D.S. (2000). Safety and security at sea. Oxford-New Delhi: Butter Heinemann.
 2. Engwerda, J.C. (2005). LQ dynamic optimization and differential games. West Sussex: John Wiley & Sons.
 3. Isaacs, R. (1965). Differential games. New York: John Wiley & Sons.
 4. Kouemou, G. (2009). Radar technology. Chapter 4 by Józef Lisowski: Sensitivity of safe game ship control on base information from ARPA radar (61-86). In-tech, Croatia.
 5. Luce, R.D., Raiffa, H. (1964). Gry i decyzje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Mesterton-Gibbons, M. (2001). An introduction to game theoretic modeling. American Mathematical Society. Providence.
 7. Osborne, M.J. (2004). An introduction to game theory. New York: Oxford University Press.
 8. Owen, G. (1975). Teoria gier. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Padfield, P. (1969). Zmora zderzeń. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
 10. Perez, T. (2005). Ship motion control. London: Springer.
 11. Straffin, P.D. (2001). Game theory and strategy. Warszawa: Scholar.
 12. Tyszka, T. (1978). Konflikty i strategie, niektóre zastosowania teorii gier. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 13. Wells, D. (2013). Games and mathematics. Cambridge: Cambridge University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu