BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fertsch Marek (Politechnika Poznańska), Grzesiak Marcin (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Usprawnienie dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie przy zastosowaniu koncepcji wspomagania logistycznego i metody analizy wspomagania logistycznego
Improving the Distribution of the Selected Company Using Logistic Support Concept and Method of Supportability Analysis
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 3, s. 18-23, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja, Logistyka, Systemy wspomagania zarządzania
Distribution, Logistics, Management support systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja wspomagania logistycznego i metoda analizy wspomagania logistycznego powstały w obszarze logistyki wojskowej. Coraz częściej są stosowane w systemach cywilnej logistyki. Artykuł prezentuje wyniki badań nad własnościami użytkowymi koncepcji wspomagania logistycznego i metody analizy wspomagania logistycznego. Badania polegały na zastosowaniu koncepcji wspomagania logistycznego (logistics suport) i metody analizy wspomagania logistycznego (supportability analysis) do usprawnienia funkcjonowania dystrybucji w warunkach wybranego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The concept of logistic support and supportability analysis method developed in the area of military logistics. Increasingly are used in civilian logistics systems. The article presents the results of research on the utilitarian properties of concept of logistic support and supportability analysis method. The study included the use of the concept of logistic support and method of supportability analysis to improve the operation of the distribution in the conditions of the selected company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blanchard, B.S. (2004). Logistics Engineering and Management. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ.
  2. Crosbie, R. (2013). Real-Time Simulation Using Hybrid Models. W: K. Popovici, P.J. Mosterman, Real-Time Simulation Technologies.
  3. CRC Press, Taylor&Francis Group. Boca Raton, FL. Kotler, P. (1999). Marketing. Warszawa: Wydawnictwo Feiberg SJA.
  4. www.acqnotes.com/acqnote/careerfields/supportability-analysis
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu