BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska-Zawada Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Audyt wewnętrzny szansą na sukces przedsiębiorstwa
Internal Audit - Chance for Company's Success
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 247-258, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Zarządzanie ryzykiem, Rozwój przedsiębiorstwa
Internal audit, Risk management, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - poznanie celów i motywów działania jednostki audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach, jego wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji. Określenie w jaki sposób audyt wewnętrzny wpływa na jej efektywność. Opis definicji audytu wewnętrznego, zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Określenie zależności pomiędzy audytem wewnętrznym a zarządzaniem ryzykiem, kontrolą zarządczą i ładem korporacyjnym. Zwrócono uwagę na bardzo ważny aspekt audytu wewnętrznego, jakim jest niezależność i obiektywizm. Opisano podstawowe zachowania i obowiązki audytorów wewnętrznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this publication is to show objectives and motives of the company's internal audit activity, its influence on the company's functioning and growth. An attempt to determine how internal audit affects its efficiency. Description of internal audit definition in accordance with International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. The relationship between Internal audit, risk management, management control and corporate governance. This publication highlights major aspects of internal audit which are independence and objectivity. It also describes the essential behavior and responsibilities of internal auditors.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarek Piotr. 2015. "Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - istniejący do robek i kierunki dalszych zmian". Zeszyty Naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, t. 2.
  2. Gleim Irvin N. 2015. Podstawy audytu wewnętrznego. Warszawa: IIA Polska, EY Academy of Business.
  3. Kisiel P.W. 2006. Audyt wewnętrzny elementem Nowej Administracji, red. nauk. Kuc B.R., Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu, 2006, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie.
  4. Knedler Konrad, Stasik Mirosław. 2014. Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy, Warszawa: Akademia Kształcenia Kadr.
  5. Markiewicz-Rudnicka Dominika. 2011. "Audyt wewnętrzny a ład korporacyjny" Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Nr 23/2011.
  6. Piołunowicz Maciej, Wizner Michał, Tomaszewska Marta. 2013. "Audyt wewnętrzny" Przegląd Corporate Governance. Nr 3(35)2013.
  7. Sawicki Kazimierz. 2012. "Relacje między kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą i rewizją finansową" Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczeni Nr 53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu